Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Ділова бесіда являє собою один з найбільш поширених видів управлінського спілкування і вважається одним з дієвих елементів сучасних управлінських технологій. Вона створює широкі можливості для ефективного розв’язання найскладніших проблемних ситуацій в умовах дії самих різноманітних чинників.

Тому успішне оволодіння кожним фахівцем, в першу чергу майбутнім керівником, технікою підготовки і правильного ефективного проведення ділової бесіди повинне розглядатися як важлива складова поступового формування його професіоналізму та управлінської компетенції взагалі.

Однак технологія проведення ділової бесіди не є простою й очевидною, оскільки в умовах ринкових відносин інтереси і прагнення співбесідників найчастіше не тільки не збігаються, а й можуть бути цілком протилежними. Тому при прийнятті рішення про проведення бесіди для обговорення певної проблемної ситуації та пошуку взаємно прийнятних шляхів і засобів її розв’язання слід ретельно зважити на такі принципові обставини.

По-перше, слід визначити, чи у є вашого потенційного співрозмовника інтерес до цієї проблеми, необхідність і бажання брати участь у її розв’язанні взагалі.

По-друге, необхідно з’ясувати, які об’єктивні й суб‘єктивні чинники можуть спонукати його взяти участь у розв’язанні проблеми.

По-третє, встановити, які наслідки розв’язання проблемної ситуації можуть бути сприятливими для вашого потенційного співбесідника і відповідати його інтересам, навіть якщо він про це ще й не здогадується.

Без знання цих обставин важко розраховувати не тільки на успіх ділової бесіди, а навіть на її організацію. Таким чином, при виникненні проблемної ситуації, розв’язання якої вкрай необхідне для вас, потрібен ретельний її аналіз, на підставі результатів якого й можна з’ясувати попередній склад можливих партнерів, з якими можна спробувати досягти домовленості про проведення відповідних ділових бесід.

Організація й успішне проведення кожної ділової бесіди вимагають від керівника впевненості, діловитості, високих морально-вольових якостей і певної психолого-педагогічної підготовки. До неї можна віднести, зокрема, знання соціальної психології й психології управління, знання закономірностей міжособистісного спілкування, техніки маніпулювання співрозмовником і захисту від можливих спроб маніпулювання вами. Потрібні також знання ділового етикету й культури ділового спілкування, а також максимально повне й достовірне інформаційне забезпечення.

Крім того, важливо знати й суто технічні та технологічні аспекти підготовки і проведення ділової бесіди. Систематичному викладенню останніх і присвячено цей посібник. Розглянуті тут питання ні в якому разі не можуть вважатися остаточними й придатними для будь-яких ділових чи життєвих ситуацій. Однак вони дають досить повне уявлення по стратегічним напрямкам успішної підготовки і проведення ділової бесіди й досягнення взаємно прийнятних домовленостей. Для кращого засвоєння розглянутого матеріалу та контролю міри цього засвоєння доцільно спробувати відповісти на наведені нижче запитання і виконати завдання.

Уявляється також досить корисним ознайомитися з дискусійними питаннями, спробувати сформулювати своє відношення до наведених проблем і обґрунтувати його.

Автори щиро бажають успіху своїм читачам у оволодінні технікою ділової бесіди.