Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.4. Основи збутової логістики

Логістика - процес управління рухом та зберіганням сировини, компонентів і готової продукції з моменту сплати грошей постачальником до моменту отримання грошей за доставку готової продукції споживачеві.

Діяльність в галузі логістики має кінцеву мету, яка отримала назву «сім правил логістики»:

1. вантаж - необхідний товар;

2. якість - необхідної якості товар;

3. кількість - у необхідній кількості товар;

4. час - товар повинен бути доставлений у точно визначений час;

5. місце - товар повинен бути доставлений у потрібне місце;

6. споживач - доставка для відповідного споживача;

7. витрати - доставка з мінімальними витратами.

Мета логістичної діяльності вважається досягнутою, якщо ці умови виконані, тобто є необхідний товар необхідної якості в необхідній кількості, який доставлено для відповідного споживача в необхідне місце у визначений час з мінімальними витратами. Встановлено, що застосування на практиці принципів логістики дозволяє скоротити до 30 - 50% рівень запасів сировини і палива, до 25 - 30% - транспортних витрат.

Учасниками логістичних операцій можуть бути такі організації та підприємства:

- підприємства-виробники;

- підприємства оптової та роздрібної торгівлі;

- комерційно-посередницькі організації;

- транспортні організації загального користування, різні експедиційні фірми: їх склади і транспортні засоби виконують різноманітні логістичні операції.

Сучасна наука розглядає декілька видів логістики:

- закупівельна логістика пов’язана із забезпеченням

виробництва матеріалами;

- виробнича логістика спрямована на підвищення

організованості та ефективності функціонування виробничого процесу;

- збутова логістика, або, як її ще називають, маркетингова або розподільча логістика.

Збутова логістика забезпечує ефективну організацію розподілу виробленої продукції. Власне збутова логістика і є предметом вивчення дисципліни «маркетинг». Її активним учасником є транспортні підприємства.

Завдання транспортної логістики:

- створення транспортних систем, зокрема створення

транспортних коридорів та транспортних ланцюгів;

- спільне планування транспортних процесів на різних видах транспорту;

- забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;

- координація транспортного і виробничого процесів;

- вибір виду транспортного засобу;

- вибір типу транспортного засобу;

- забезпечення технологічної єдності транспортного процесу;

- визначення раціонального маршруту доставки;

- усунення конфлікту мети зниження транспортних витрат та мети підвищення складських витрат.

На вибір виду транспорту впливають шість основних факторів. Вони наведені в таблиці 7.1 [32].

Таблиця 7.1

Оцінка видів транспорту

Транспортування товарів. Завдання вибору виду транспорту вирішується з урахуванням інших завдань збутової логістики, а саме - створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду упаковки тощо.

Автомобільний транспорт. Одне з істотних переваг - висока маневреність. Цей вид транспорту забезпечує регулярність поставок та не висуває жорстких вимог до упаковки товару. Основними недоліками автомобільного транспорту є порівняно висока собівартість перевезень, терміновість розвантаження, можливість розкрадання вантажу і низька вантажопідйомність.

Залізничний транспорт добре пристосований для перевезення різних партій вантажів за будь-яких погодних умов, забезпечує можливість доставки вантажу на значні відстані, регулярність і досить низьку собівартість перевезень вантажів.

Морський транспорт найпопулярніший на міжнародних перевезеннях. Його основні переваги - низькі тарифи і висока вантажопідйомність. До недоліків відносять його малу швидкість, жорсткі вимоги до упаковки і кріплення вантажу, низьку частоту відправлення. Внутрішній водний транспорт відрізняється низькими тарифами. При перевезенні вантажів вагою понад 100 тонн на відстань більше 250 км цей вид транспорту найдешевший. Однак конфігурація водних шляхів зумовлює обмеженість використання водного транспорту.

Повітряний транспорт. Основні його переваги - швидкість і можливість досягнення віддалених районів. До недоліків відносять високі тарифи та суттєву залежність від погодних умов.

Трубопровідний транспорт. Трубопроводи - специфічний засіб транспортування, який підходить для природного газу, нафти, хімічних продуктів. Використання трубопроводів обходиться дешевше залізничних перевезень, але трохи дорожче водних.

Поєднання декількох видів транспорту забезпечує відправникові певні вигоди. Наприклад, рейковий контрейлер значно дешевше автомобільного перевезення і одночасно забезпечує гнучкість і зручність пересування.

Для підприємства важливо також вирішити питання щодо використання власного або найманого транспорту. Це рішення залежить від можливості найму транспортного засобу та пов’язаних з цим витрат. Необхідно врахувати можливості підприємства утримувати власні транспортні засоби.

Підтримання товарних запасів на підприємстві. Більшості підприємств доводиться зберігати свій товар до моменту реалізації. Це пояснюється наступними причинами: виробництво та продаж відбуваються в різний час і в різних місцях; використання виробничих потужностей вимагає рівноваги виробничого процесу і серійного виробництва, а споживання має тенденцію до коливання. З одного боку, підприємство зацікавлене в наявності таких запасів товару, які були б достатні для негайного виконання усіх замовлень своїх споживачів. З іншого - утримання складів і значних складських запасів призводить до додаткових витрат, що відбивається на кінцевій ціні товару. Витрати, пов’язані з утриманням складських запасів: капіталовкладення в складські приміщення та обладнання, а також «заморожені» кошти у вигляді готової продукції; виплата заробітної плати працівникам складу, контроль над обсягом і зберіганням товару; зниження вартості товару при зберіганні і втрата його якості. Якщо ці витрати занадто великі, то товар може бути невиправдано дорогим, що знижує його конкурентоспроможність. Бажання зменшити розмір товарного запасу на складі може призвести до додаткових витрат внаслідок: призупинення поставок товару через його відсутність; підвищення транспортних витрат при закупівлі малих партій необхідного товару, збільшення витрат на оформлення замовлень у зв’язку з виконанням дрібних замовлень. Якщо споживач здійснює замовлення через однакові проміжки часу, то підприємству доцільно визначити оптимальний розмір виконання замовлення за формулою 7.1.

де ОРЗ - оптимальний розмір виконання замовлення, од.;

А - вартість оформлення та виконання одного замовлення, грн.;

S - потреба в товарі, який замовляють, од.;

і - вартість зберігання одиниці товару, грн. / од.

Інтервал між виконанням замовлень можна розраховувати за формулою 7.2.

де І - інтервал між замовленнями, днів;

N - кількість робочих днів у році.

Дотримання оптимального розміру замовлення та інтервалу між його виконанням дозволяє мінімізувати витрати на утримання запасів товару і повторення замовлення з урахуванням інших факторів, зокрема, використання площі складських приміщень і вартості замовлення.

Ще одним напрямом підвищення ефективності підтримання складських запасів є створення необхідних умов для правильного зберігання товару, забезпечення послідовності його відвантаження та контролю за витратами.

Підприємству також необхідно вирішити питання про оптимальну кількість складів. Чим їх більше, тим швидше можна доставити товар споживачеві, проте тим вище витрати на їх утримання. Рішення про кількість складів необхідно ухвалювати, враховуючи бажаний рівень сервісу для споживачів та витрати на розподіл товару.

Логістика передбачає надання споживачу різноманітних логістичних послуг, нерозривно пов’язаних з процесом розподілу, що надаються в процесі поставки товарів.

Всі роботи в області логістичного обслуговування можна розділити на три види:

- передпродажні послуги (інформування клієнта, планування необхідного рівня обслуговування, зберігання товару і т.п.);

- послуги, що надаються під час продажу товарів (підбір асортименту, упаковка, транспортування тощо);

- післяпродажні послуги (гарантійне обслуговування, заміна товару і т.п.).

Якість логістичного обслуговування може характеризуватися такими показниками, як надійність постачання, можливість вибору способу доставки, час виконання замовлення, наявність запасів, можливість надання кредитів, відстрочення оплати. В залежності від специфіки споживача і ситуації на ринку співвідношення важливості окремих показників може змінюватися.
raboche-zerkalo-1win
1xbet zerkalo tut
leonbets zerkalo
1xbet zerkalo seychas
1xbet aktualnoe zerkalo
1win zerkalo
rabochee zerkalo leonbets
rabochee zerkalo 1xbet segodnya