Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Організація планування господарської діяльності підприємства на засадах маркетингу

Планування об'єму виробництва і реалізації продукції підприємства в умовах ринкової економії завжди здійснюється на основі маркетингових досліджень.

Організації виготовлення продукції повинно передувати реальне визначення попиту на даний товар (послугу). Найкраще це можна здійснювати шляхом додержання принципів маркетингу, систематичного проведення маркетингових досліджень. На підприємствах, що дотримуються стратегії і тактики маркетингу, застосовується такий основний принцип господарської діяльності: спочатку дізнатися, який товар і з якими споживчими

властивостями, за якими цінами, у якій кількості та де саме хоче придбати потенційний покупець і лише потім планувати та організовувати його виробництво. В умовах ринкової економіки початковим і найбільш відповідальним етапом маркетингових досліджень є вивчення ринку відповідних видів продукції та виявлення попиту на неї у найближчі роки. Таку проблему мають вирішувати відділи маркетингу.

Маркетинг починається з сегментації ринку. Маркетологи визначають і профілюють різні групи покупців, які віддають перевагу чи потребують різних товарів і відносно до яких використовуються різні маркетингові інструменти. Підприємство повинне вирішити, які сегменти представляють для нього максимальні можливості (тобто потреби яких груп покупців воно може задовольнити найкращим чином).

Для кожного вибраного цільового ринку компанія розробляє ринкову пропозицію. Ця пропозиція позиціонується в свідомості цільових споживачів за допомогою формування у них думки про основну (і) вигоду (и) даного товару. Наприклад, компанія УоГуо розробляє моделі автомобілів, орієнтуючись на покупців, для яких пріоритетним є найвищий рівень безпеки. Таким чином, УоГуо позиціонує свої автомобілі як найбезпечніші зі всіх представлених на ринку.

Традиційно “ринком” називали місце, де покупці і продавці збиралися, щоб обмінятися товарами. Сучасні маркетологи розглядають сукупність компаній-виробників як галузь, а покупців товарів як ринок

Продавці направляють на ринок потоки товарів, послуг і комунікативної інформації (реклама, пряма поштова розсилка і так далі); в обмін вони отримують гроші і інформацію (про відношення до товарів, відомості про реалізацію).

Обмін як основне поняття маркетингу полягає в отриманні бажаного продукту в обмін на пропозицію іншій стороні його еквівалента. Щоб обмін відбувся, необхідне дотримання п'яти умов:

1. Наявність, принаймні, двох сторін обміну.

2. Кожна сторона повинна мати щось таке, що являє цінність для іншої сторони.

3. Кожна сторона готова до співпраці і постачання товару.

4. Кожна сторона має право прийняти або відхилити пропозицію про обмін.

5. Кожна сторона вважає пропозицію про співпрацю можливою або вигідною.

Фактичне здійснення обміну залежить від того, наскільки обидві сторони згодні з його умовами, які повинні поліпшити або, принаймні, не погіршити положення контрагентів.

Якщо згода досягається, то здійснюється операція - трансакція.

Трансакція - обмін цінностями між двома або більше сторонами, здійснений на узгоджених умовах, в узгоджений час і в узгодженому місці.

Слід відмітити, що гроші не обов'язково є цінністю, що надається одній із сторін операції (наприклад, бартерна операція).

Трансакція відрізняється від трансферту (передачі), при якому в обмін за переданий товар суб'єкт не отримує нічого матеріального. В цьому випадку той, хто дає, розраховує на подяку, зміну поведінки того, хто приймає і так далі.

Активний суб'єкт ринку прагне зрозуміти потреби і попит цільового ринку. Потреби розглядаються як насущна необхідність в чому-небудь життєво важливому для людини - їжі, повітрі, воді, одязі, даху над головою і так далі. Крім того, люди потребують відпочинку, освіти і розваг. Потреби приймають форму потреб в специфічних предметах або об'єктах, здібних задовольнити певні вимоги людей. Поза сумнівом, що потреби визначаються рівнем розвитку суспільства.

Попит - це потреби в конкретних товарах, що забезпечуються фінансовими можливостями заплатити за них. Багато хто має потребу в автомобілі марки “Мегсегїез”, але тільки деякі індивіди здатні і готові заплатити запрошувану виробником ціну. Отже, компанії-постачальники повинні оцінити не тільки потреби у вироблюваній продукції, але і реальне число людей, готових і здатних задовольнити їх.

Виділяють п'ять типів купівельних потреб: заявлені (сформульовані); дійсні (фактичні); незаявлені (несформульовані); приємні; таємні (приховані).

Відмінність типів потреб дозволяє провести розмежування між маркетингом відгуку, маркетингом передбачення і креативним (творчим) маркетингом.

Маркетинг відгуку припускає, що компанія з'ясовує сформульовані потреби і прагне задовольнити їх. Тоді як при маркетингу передбачення виробник дивиться вперед і намагається визначити, в чому споживач матиме потребу в найближчому майбутньому. На відміну від них креативний маркетинг ідентифікує потреби, які не сформульовані споживачами, і пропонує їх рішення, на які користувачі з ентузіазмом відповідають.

Для досягнення цільового ринку компанії-виробники використовують маркетингові канали трьох типів.

Комунікативні канали забезпечують обмін інформацією з цільовими покупцями і включають: газети, журнали, радіо, телебачення, аудіокасети, Інтернет. Важливу роль в процесі комунікацій грають також вираз обличчя і одяг торгового представника, зовнішнє оформлення і інтер'єр магазинів.

Все ширше використовуються діалогові канали (електронна пошта, безкоштовні телефонні номери).

Монологічні канали є традиційними (рекламні оголошення).

Для демонстрації або постачання продукції або послуг покупцям або користувачам використовуються канали розподілу. Розрізняють канали розподілу матеріальної продукції і канали розподілу сервісу (оптові склади, транспортні засоби і різні торгові канали) .

Для здійснення ефективних операцій з потенційними покупцями компанії-постачальники використовують також канали продажів, в які входять не тільки дистриб'ютори і роздрібні торговці, але і ті, хто сприяють звершенню операцій - банки і страхові компанії.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+