Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.3. Методи визначення планованого об’єму продукції автотранспортного підприємства

Автомобільний транспорт відноситься до області матеріального виробництва.

Визначення обсягу транспортної продукції по кожному підприємству, по галузі і народному господарству здійснюється з використанням різних методів.

При плануванні і прогнозуванні на рівні народного господарства та галузі використовують балансовий метод, метод розрахунків по питомих нормативах, економіко-математичні методи.

На рівні окремого підприємства найширше використовується метод прямого техніко-економічного розрахунку. Деякі підприємства використовують метод розрахунку по питомих нормативах. В оперативному плануванні і прогнозуванні використовуються економіко-математичні методи.

Балансовий метод планування полягає у визначенні об'єму перевезень і вантажообігу на підставі даних про виробництво і споживання продукції в окремих галузях народного господарства, економічних районах, областях.

Шляхом порівняння об'єму продукції, яка виробляється і споживається в районі, визначається її надлишок, який підлягає вивозу в інші райони області, або недостача, яка показує на необхідність ввезення продукції з інших місць.

На підставі цих даних складається транспортний баланс.

У прибуткову частину балансу економічного району входить продукція (ресурс вантажу), яка складається з перехідних надлишків, запасів її на початок планового періоду і плану виробництва в майбутньому.

У витратній частині балансу відбивається використання продукції в районі (місцеве споживання і надлишки, які переходять на закінчення запланованого періоду).

Метод визначення перевезень вантажів за допомогою питомих нормативів заснований на залежності між виробництвом в різних галузях народного господарства і об'ємами перевезень вантажів, необхідних для виробництва цієї продукції, тобто на залежності між валовою продукцією (у гривнах) окремих галузей народного господарства (промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі) і відповідним об'ємом перевезень в натуральному виразі. Інакше кажучи, визначаються об'єм перевезень і вантажообіг, що приходиться на 1 млн. грн. валової продукції промисловості або сільського господарства, 1 млн. грн. будівельно-монтажних робіт, 1 млн. грн. товарообігу торгівлі і так далі.

Суть визначення об'єму перевезень вантажів і пасажирів на основі техніко-економічних розрахунків полягає у визначенні можливого об'єму перевезень на основі наявності парку рухомого складу і рівня техніко-експлуатаційних показників його використання, який визначається виходячи з передового досвіду експлуатації автомобілів, критичного аналізу досягнутих результатів і оцінки ефективності організаційно-технічних заходів.

Об'єм перевезень вантажів визначається за формулою:

Виробіток на одну облікову авто-тонну і-ї марки автомобіля у тоннах визначається за формулою: