Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Методи визначення планованого об’єму продукції автотранспортного підприємства

Автомобільний транспорт відноситься до області матеріального виробництва.

Визначення обсягу транспортної продукції по кожному підприємству, по галузі і народному господарству здійснюється з використанням різних методів.

При плануванні і прогнозуванні на рівні народного господарства та галузі використовують балансовий метод, метод розрахунків по питомих нормативах, економіко-математичні методи.

На рівні окремого підприємства найширше використовується метод прямого техніко-економічного розрахунку. Деякі підприємства використовують метод розрахунку по питомих нормативах. В оперативному плануванні і прогнозуванні використовуються економіко-математичні методи.

Балансовий метод планування полягає у визначенні об'єму перевезень і вантажообігу на підставі даних про виробництво і споживання продукції в окремих галузях народного господарства, економічних районах, областях.

Шляхом порівняння об'єму продукції, яка виробляється і споживається в районі, визначається її надлишок, який підлягає вивозу в інші райони області, або недостача, яка показує на необхідність ввезення продукції з інших місць.

На підставі цих даних складається транспортний баланс.

У прибуткову частину балансу економічного району входить продукція (ресурс вантажу), яка складається з перехідних надлишків, запасів її на початок планового періоду і плану виробництва в майбутньому.

У витратній частині балансу відбивається використання продукції в районі (місцеве споживання і надлишки, які переходять на закінчення запланованого періоду).

Метод визначення перевезень вантажів за допомогою питомих нормативів заснований на залежності між виробництвом в різних галузях народного господарства і об'ємами перевезень вантажів, необхідних для виробництва цієї продукції, тобто на залежності між валовою продукцією (у гривнах) окремих галузей народного господарства (промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі) і відповідним об'ємом перевезень в натуральному виразі. Інакше кажучи, визначаються об'єм перевезень і вантажообіг, що приходиться на 1 млн. грн. валової продукції промисловості або сільського господарства, 1 млн. грн. будівельно-монтажних робіт, 1 млн. грн. товарообігу торгівлі і так далі.

Суть визначення об'єму перевезень вантажів і пасажирів на основі техніко-економічних розрахунків полягає у визначенні можливого об'єму перевезень на основі наявності парку рухомого складу і рівня техніко-експлуатаційних показників його використання, який визначається виходячи з передового досвіду експлуатації автомобілів, критичного аналізу досягнутих результатів і оцінки ефективності організаційно-технічних заходів.

Об'єм перевезень вантажів визначається за формулою:

Виробіток на одну облікову авто-тонну і-ї марки автомобіля у тоннах визначається за формулою:

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+