Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Зовнішнє середовище підприємства

Середовище, в умовах якого функціонує підприємство можна поділити на:

- внутрішнє - повністю підконтрольне власнику та керівникам, яке включає усі види внутрішніх ланок підприємства та взаємозв’язків між ними;

- зовнішнє середовище - сукупність господарських суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міжнародних структур та інших зовнішніх відносно підприємства умов та чинників.

Основними характеристиками зовнішнього середовища підприємства є наступні:

- складність - велике число факторів, на які повинне реагувати підприємство;

- рухливість - висока швидкість, з якою відбуваються зміни в зовнішньому оточенні підприємства;

- невизначеність - кількість відомих підприємству факторів зовнішнього середовища та ступеню їх впливу залежить від якості інформації, якою воно володіє;

- взаємозв’язок - взаємний вплив факторів зовнішнього середовища.

Відповідно до ступеню впливу факторів зовнішнього середовища на підприємство можна виокремити наступні його види:

- мікросередовище - середовище прямого впливу на підприємство, до якого належать споживачі, постачальники, посередники, конкуренти, державні органи, фінансово-кредитні установи;

- макросередовище - середовище непрямого (опосередкованого) впливу на підприємство, до якого належать економічні, екологічні, природні, науково-технічні, демографічні, політичні фактори, тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+