Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Показники руху та ефективності використання основних фондів

Протягом року на підприємстві відбувається постійний процес оновлення та вибуття з експлуатації основних фондів. Від синхронності цих процесів між собою значною мірою залежить ефективність функціонування підприємства та кількість виготовленої ним продукції.

Розглянемо головні показники руху основних фондів на підприємстві:

1) коефіцієнт оновлення - відображає питому вагу основних фондів, введених в експлуатацію протягом року, у їх загальному наявному обсязі, показує ступінь оновлення основних фондів на підприємстві:

(3.11)

де ОФк - вартість основних фондів на кінець періоду, грн.

2) коефіцієнт вибуття - відображає питому вагу основних фондів, що вибули з експлуатації протягом року, в їх загальному обсязі, показує ступінь втрати підприємством основних фондів:

(3.12)

3) коефіцієнт приросту - характеризує загальні тенденції руху основних фондів на підприємстві:

(3.13)

Головною метою управління основними фондами на підприємстві є підвищення ефективності їх використання, тобто збільшення кількості продукції, що виготовляється за допомогою засобів праці, зменшення часу їх простою.

Ефективність використання основних фондів підприємства характеризується наступними показниками:

1) фондовіддача - показник відображає скільки грн. готової продукції приносить підприємству експлуатація основних фондів вартістю 1 грн.:

(3.14)

де Q - обсяг продукції, виготовленої за рік, грн.

2) фондоємність - характеризує вартість основних засобів, які було задіяно підприємством задля виготовлення продукції вартістю 1грн.:

(3.15)

3) фондоозброєність - відображає вартість основних засобів в розрахунку на одного працівника промислово-виробничого персоналу:

(3.16)

де Чпвп - чисельність промислово-виробничого персоналу, люд.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+