Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Класифікація витрат і структура собівартості

Розглянемо головні класифікаційні ознаки поточних витрат підприємства:

1) за економічними елементами (за видами однорідних витрат):

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація;

- інші витрати.

2) за калькуляційними статтями:

- сировина та матеріали;

- енергія технологічна;

- основна та додаткова заробітна плата виробничих робітників;

- утримання та експлуатація машин і механізмів;

- загальновиробничі (накладні) витрати;

- підготовка та освоєння виробництва;

- поза виробничі витрати.

3) за способом віднесення на собівартість:

- прямі - безпосередньо пов’язані з виготовленням певного виду продукції та можуть бути обчислені на її одиницю;

- непрямі - витрати, величина яких не може бути прямо обчислена на одиницю продукції , бо вони пов’язані не з виготовленням окремого виробу, а з процесом виробництва загалом.

4) за ступенем залежності витрат від обсягів виробництва:

- постійні - їх сума не залежить від кількості виготовленої продукції (в певних межах);

- змінні - їх сума залежить від обсягу виготовленої продукції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+