Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Калькуляція собівартості

Калькуляція собівартості - це визначення витрат за статтями собівартості.

Розглянемо процедуру визначення собівартості за кожною її статтею.

Стаття 1. Сировина та матеріали.

Вартість витрачених матеріалів на виробництво продукції визначається наступним чином:

(7.1)

де Мі - витрати і-того матеріалу, т;

Ці - ціна і-того матеріалу, грн.;

Мвідхі - витрати сировини та матеріалів і-того виду, що пішли у відходи, т;

Цвідх.і - ціна реалізації відходів сировини та матеріалів і-того виду, грн.

Стаття 2. Енергія технологічна.

Витрати за статтею обчислюються за нормами витрат і тарифами на енергію.

Стаття 3. Основна та додаткова заробітна плата виробничих робітників.

До статті належать витрати на оплату праці робітників, що безпосередньо виготовляють продукцію.

Стаття 4. Утримання та експлуатація машин і механізмів.

Стаття охоплює витрати на:

- амортизаційні відрахування на відтворення машин та устаткування;

- електроенергію, пальне, мастильні матеріали для машин та устаткування;

- придбання інструменту та запасних частин для устаткування;

- ремонт та технічне обслуговування;

- заробітна плата обслуговуючого персоналу.

Стаття 5. Загальновиробничі (накладні) витрати.

Стаття включає витрати на:

- управління, виробниче та господарське обслуговування в межах виробництва;

- заробітна плата з відрахуванням працівників управління, спеціалістів, службовців;

- амортизаційні відрахування по будівлях та спорудах;

- охорону праці;

- техніку безпеки, охорону, протипожежну охорону;

- підготовку кадрів, адміністративні та канцелярські витрати;

- відрядження;

- придбання патентів, ліцензій, тощо.

Стаття 6. Підготовка й освоєння виробництв.

До статті належать витрати на:

- освоєння нових підприємств, виробництв, цехів;

- підготовку й освоєння нових видів продукції;

- підготовчі роботи, тощо.

Витрати списуються на продукцію рівними частками за встановлений період їх відшкодування.

Стаття 7. Позавиробничі витрати.

До статті належать витрати на:

- маркетингові дослідження;

- рекламу продукції;

- заходи щодо стимулювання збуту, тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+