Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Економічний зміст, функції та класифікація цін

Ціна - це грошовий вираз вартості товару, тобто кількість грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послуги.

Ціна відображає споживчі властивості товару, купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь конкуренції, рівень державного контролю, тощо.

В умовах ринкової економіки ціна виконує наступні функції:

1) обліково-аналітична - забезпечує облік результатів господарювання та їх прогнозування;

2) стимулююча - сприяє раціональному використанню обмежених ресурсів, науково-технічному прогресу, оновленню асортименту;

3) розподільча - впливає на розподіл ресурсів, доходів та фінансів у суспільстві;

4) регулююча - здійснюється збалансування між окремими виробництвами, попитом і пропозицією.

Ціна на будь-який товар складається з окремих елементів, основними з яких є собівартість та прибуток - їх наявність у ціні є обов’язковою. Крім того до складу ціни можуть входити:

- податок на додану вартість;

- акцизний збір;

- націнки постачальницько-збутових організацій;

- торгівельні надбавки.

Залежно від особливостей процесу купівлі-продажу товару та галузі економіки, вирізняють наступні головні види цін:

- світові ціни - ціни, зі якими реалізуються товари на світовому ринку, визначаються рівнем цін країни-експортера, цінами бірж та аукціонів, цінами провідних виробників світу;

- гуртові (відпускні) ціни - ціни, за якими державні та приватні підприємства розраховуються між собою або з гуртовими посередниками за великі партії товару;

- закупівельні ціни - ціни, за якими сільськогосподарські виробники продають свою продукцію державним, переробним, торгівельним підприємствам;

- кошторисні ціни - ціни та розцінки, які використовуються для визначення розрахункової вартості нового будівництва, реконструкції будівель та споруд;

- роздрібні ціни - ціни, за якими здійснюється продаж товарів населенню торгівельними підприємствами, встановлюються ними самостійно;

- транспортні тарифи - плата за перевезення пасажирів та вантажів, яка сплачується транспортним підприємствам;

- тарифи на платні послуги - розмір оплати різноманітних послуг, що виконуються підприємствами.

За способом встановлення ціни поділяються на:

1) державні - встановлюються державою на продукцію державних підприємств, деякі ресурси, соціально значимі товари. Державні ціни поділяються на:

- фіксовані ціни - чітко встановлений рівень;

- регульовані ціни - встановлюється гранично високий рівень роздрібних цін на окремі товари, встановлюються нормативи рентабельності, розміри торгівельних надбавок, тощо.

2) договірні - встановлюються за домовленістю сторін;

3) вільні - встановлюються підприємствами самостійно;

4) ввізні - встановлюються на імпортні підакцизні товари, що обкладаються ПДВ та ввізним митом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+