Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Методи ціноутворення в ринкових умовах

Ціноутворення - це процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури.

Залежно від того, яку мету ставить підприємство на ринку, розрізняють різні підходи до ціноутворення. Такими цілями для підприємстваможуть бути:

- виживання на ринку (низькі ціни);

- максимізація прибутку;

- лідерство на ринку;

- лідерство в якості (високі ціни за високу якість).

На рівень ціни спричиняють вплив також наступні чинники:

- державне регулювання цін;

- конкуренція виробників;

- співвідношення попиту та пропозиції;

- купівельна спроможність грошей.

Враховуючи ці чинники, підприємства можуть використовувати наступні методи ціноутворення:

1) метод «витрати + прибуток»:

(8.1)

де С - собівартість продукції, грн.;

П - прибуток, грн.

Прибуток визначається у відсотках до собівартості, розмір яких встановлюється залежно від бажаного рівня прибутковості та конкурентоспроможності продукції.

2) отримання цільової норми прибутку - підприємство встановлює ціну, включаючи в неї певний визначений рівень прибутку:

(8.2)

де Взм - змінні витрати на одиницю продукції, грн.;

Впост - постійні витрати на продукцію за певний період часу, грн.;

Пзаг - прибуток, що має бути одержаним за період часу від продажу продукції, грн.;

N - обсяг продажу продукції, одиниць.

3) оцінка споживчої вартості - ґрунтується на оцінці споживчого ефекту, який має споживач від використання товару.

4) пропорційне ціноутворення - ціна встановлюється залежно від рівня цін конкурентів.

5) метод «очікуваного прибутку» - використовується, коли підприємство більш низькою ціною планує виграти тендер або боротьбу за контакт;

6) метод швидкого повернення витрат - використовується з метою активного продажу великих обсягів продукції і швидкого повернення затрачених коштів.

Всередині існуючих систем ціноутворення можна також виділити такі типи модифікованих цін:

- територіальні ціни;

- ціни зі знижками;

- ціни стимулювання покупок;

- пільгові ціни;

- ціни на нові товари - як високі задля «зняття вершків», так і низькі задля «проникнення на ринок».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+