Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1. Економічна сутність доходу підприємства

Дохід є виручкою підприємства від реалізації продукції, робіт та послуг.

Отримання доходу свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною та якістю.

Отримання доходу створює основу для самофінансування підприємства за умови, що його розмір достатній для покриття витрат підприємства з виробництва та реалізації продукції, виконання зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку.

Дохідність підприємства є одним з найголовніших показників його фінансового стану. Доходи - це джерело розвитку його діяльності, що забезпечує:

- фінансування усіх поточних витрат, що пов’язані зі здійсненням господарської діяльності;

- виплату усіх необхідних податкових платежів;

- формування прибутку як джерела розширення діяльності.

Необхідно розрізняти поняття валового та чистого доходів.

Валовий дохід - це загальна сума доходу, що отримує

підприємство від всіх видів діяльності за певний проміжок часу.

Чистий дохід - це різниця між доходами від реалізації продукції та обов’язковими платежами, що входять до ціни продукції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+