Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Сутність прибутку підприємства, його види

Найважливішим показником, що характеризує ефективність діяльності підприємства є прибуток, тобто різниця між доходом від

реалізації продукції та витратами на її виробництво та реалізацію. Тому прибуток - це:

- основна стратегічна мета підприємства;

- основна умова функціонування підприємства в ринковій економіці;

- основне фінансове джерело розвитку підприємства, удосконалення його матеріальної бази;

- джерело сплати податків;

- основний результативний показник діяльності підприємства;

- кінцевий результат діяльності підприємства, його отримання

- обов’язкова умова розширеного відтворення підприємства, забезпечення самофінансування та укріплення його конкурентоспроможності на ринку.

Основні функції прибутку в ринковій економіці:

- оціночна;

- розподільна;

- стимулююча.

За порядком розрахунку можна виділити такі головні види прибутку підприємства:

1) валовий прибуток:

(9.1)

де ВР - виручка від реалізації продукції підприємства;

ВВ - виробнича собівартість реалізованої продукції (валові витрати);

ПДВ - податок на додану вартість;

АЗ - акцизний збір.

2) чистий прибуток:

(9.2)

де ПП - податок на прибуток (25%).

Розглянемо фактори, що впливають на прибуток підприємства:

1) зовнішні - фактори, що не залежать від підприємства:

- інфляційні процеси;

- законодавча база;

- політичні процеси;

- науково-технічний та соціальний розвиток регіону;

- політика оподаткування, тощо;

2) внутрішні - фактори, що залежать від діяльності окремого підприємства:

а) фактори безпосереднього впливу:

- обсяг продукції, що випускається;

- собівартість виробництва;

- ціна на продукцію, що реалізується;

- асортимент продукції, тощо;

б) фактори опосередкованого впливу:

- після продажний сервіс;

- знос виробничих фондів;

- реклама;

- співвідношення власного та залученого капіталу, тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+