Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

9.3. Рентабельність підприємства

Рентабельність - це відносний показник прибутковості, що характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності підприємства.

Показники рентабельності розраховуються як відношення різноманітних показників прибутку до вкладеного капіталу, обсягу продажу, використаних ресурсів, здійснених витрат, тощо.

Розглянемо головні показники рентабельності підприємства:

1) рентабельність вкладених коштів:

- загальний рівень рентабельності підприємства:

Рп = (ВП/С) х 100%

де ВП - валовий прибуток підприємства, грн.;

С - загальна виробнича собівартість, грн.

- рентабельність виробничих фондів:

(9.4)

де ОФ - вартість виробничих фондів, грн.

- рентабельність сукупних активів:

(9.5)

де А - середня сума активів балансу підприємства, грн.

- рентабельність власного (акціонерного) капіталу:

(9.6)

де ЧП - чистий прибуток підприємства, грн.;

ВК - сума власного капіталу, грн.

2) рентабельність продукції:

(9.7)

або

Рп = (ВП/Q) х 100%

де СТП - повна собівартість товарної реалізованої продукції, грн.;

Q - обсяг реалізованої продукції, грн.