Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Види маркетингу

Класифікація видів маркетингу:

- по періоду дії:

стратегічний,

тактичний,

операційний;

- по області дії:

маркетинг ідей суспільного характеру, маркетинг місця, внутрішній маркетинг, маркетинг організацій, міжнародний (глобальний) маркетинг;

- по сфері дії: споживчий маркетинг, індустріальний маркетинг, соціальний маркетинг;

- по виду діяльності: фінансовий маркетинг, інноваційний маркетинг, маркетинг промисловий, маркетинг у сфері послуг;

- по ступені розвитку ринку: пасивний маркетинг, організаційний маркетинг, активний маркетинг;

- по стані попиту на ринку:

конверсійний маркетинг (маркетинг, завданням якого є просування на ринок товарів, відношення до яких ще не сформувалося, або, більше того, має негативний характер.),

стимулюючий маркетинг (маркетинг, що застосовується в умовах відсутності попиту.),

маркетинг, що розвивається (форма маркетингу, застосовувана при попиті, що формується, на товари, з метою перетворити потенційний попит у реальний),

ремаркетинг (маркетинг, що застосовується в умовах падаючого попиту. Завданням ремаркетингу є відновлення попиту на основі переосмислювання маркетингового підходу, що раніше використовувався),

демаркетинг (реальне або штучне зниження попиту на товар через ріст ціни або зменшення коштів на рекламу. Застосовується, коли необхідно скоротити попит на певні товари або послуги),

синхромаркетинг (маркетинг, що застосовується в умовах нерегулярного попиту при торгівлі товарами сезонного споживання, або підданим іншим циклічним або непередбаченим спадам кон'юнктури.),

підтримуючий маркетинг (маркетинг, застосовуваний в умовах повноцінного попиту, коли організація задоволена обсягом збуту) ,

протидіючий маркетинг (маркетинг, застосовуваний в умовах нераціонального попиту на продукти: - шкідливі для здоров'я; або -нераціональні із суспільної точки зору.);

- по ступені охоплення ринку:

недиференційований (націлювання маркетингової кампанії на весь ринок відразу з тим самим пропозицією),

диференційований (націлювання маркетингової кампанії відразу на кілька сегментів ринку з розробкою окремої пропозиції для кожного з них),

концентрований (маркетинг організації, що має більшу частку ринку на одному або декількох невеликих сегментах ринку), міждифференційований;

- по ступені розвитку маркетингу: розподільний маркетинг, функціональний маркетинг, управлінський маркетинг;

- мікромаркетинг (маркетингова діяльність на рівні фірми, компанії по організації виробництва або іншої діяльності, орієнтована на ринок товарів і послуг, що задовольняють потенційних покупців), макромаркетинг (реалізований на рівні держави в цілому і його регіонах. Предметом макромаркетингу є взаємовідносини між маркетинговою діяльністю й суспільством.).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+