Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Характеристика товару в системі маркетингу

Товарні асортименти - група товарів, тісно зв'язаних між собою або в чинність схожості їхнього функціонування, або в чинність того, що їх продають тим самим групам клієнтів, або через ті самі типи торговельних закладів, або в рамках того самого діапазону цін.

Товарні асортименти - це вся сукупність виробів, що випускаються підприємством і пропонованих ринку. Вона містить у собі вид товару (автомобіль, трактор, телевізор) і ділиться на асортиментні групи (типи) відповідно до функціональних особливостей, якістю й ціною. Кожна група складається з асортиментних позицій (різновидів або марок), які утворять нижчий ступінь класифікації.

Характеристика товарних асортиментів містить у собі:

- широту - загальна кількість асортиментних товарів у виробника;

- насиченість - загальне число тридцятилітніх асортименти конкретних товарів;

- глибину - варіанти пропозицій кожного окремого товару в рамках асортиментної групи;

- гармонійність - ступінь близькості товарів різних асортиментних груп щодо їхнього кінцевого використання, вимог до організації виробництва, каналів розподілу й інших показників.

Якщо в організації налічується кілька асортиментних груп товарів, говорять про товарну номенклатуру. Товарна номенклатура - сукупність всіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, пропонованих покупцям конкретним продавцем.

Характеристика товарної номенклатури :

- широта товарної номенклатури - це загальна чисельність асортиментних груп товарів, що випускаються фірмою.

- насиченість товарної номенклатури - це загальне число тридцятилітніх її окремих товарів.

- глибина товарної номенклатури - це варіанти пропозицій кожного окремого товару в рамках асортиментної групи. Так, якщо зубну пасту пропонують у трьох різних розфасовках і із двома ароматами (звичайна й ментолова), це означає, що глибина її пропозиції дорівнює шести.

- гармонійність товарної номенклатури - це ступінь близькості між товарами різних асортиментних груп з погляду їхнього кінцевого використання, вимог до організації виробництва, каналів розподілу або якихось інших показників. Ці чотири параметри, що характеризують товарну номенклатуру, допомагають фірмі визначити свою товарну політику.

Ринкова символіка товару - комплекс елементів товарно-знакової символіки, за допомогою яких можна розрізнити однотипні товари або товари конкуруючих підприємств.

Фірмове ім’я - назва фірми (підприємства) як юридичної особи, її організаційно-правової форми, а також відображення основного втримування її діяльності, що дає можливість довідатися цю фірму й відрізнити її від інших.

Марочна назва - частина марки, яку можна вимовити (Avon). Марочний знак (логотип) - це частина марки, яку можна пізнати, але неможливо вимовити.

Товарний знак - марка або її частина, забезпечені правовим захистом. Товарний знак захищає виключні права продавця на користування марочною назвою або марочним знаком.

Торговельна марка (бурштин) - ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їхнє сполучення, призначене для ідентифікації товарів і послуг одного продавця або групи продавців і диференціації їх від товарів і послуг конкурентів. (синоніми з терміном «Товарний знак»). Ми визначаємо бурштин як торговельну марку, що в очах споживача вбирає в себе чіткий і значимий набір цінностей і атрибутів.

Приклади, які допоможуть зрозуміти, які товарні знаки є: словесними - «Apple» для комп'ютерів, Deutsche Bank для банку, «Холлофайбер» для нетканих матеріалів;

довільними або вигаданими позначеннями - Coca-Cola, Nikon, Sony, NIKE і Easy Jet;

іменами - Ford, Peugeot, Hilton (готель); слоганами - «Літай мною» для авіалінії;

утримуючі елементи - трипроменева зірка для Mercedes-Benz, статуетка богині («Дух екстазу») для Rolls-Royce; цифри - одеколон 4711; букви - GM, FIAT, VW, KLM;

картинки або символи - Lacoste (маленький крокодил); звуками - мелодія мобільного телефону Nokia, Philips і ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+