Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.1.3. Радіоелектронна боротьба

Широке застосування при підготовці і в ході ведення бойових дій великої кількості радіоелектронних засобів викликало необхідність вести з ними організовану боротьбу і виділення її на рівень одного з видів бойового забезпечення військ.

Радіоелектронна боротьба – це сукупність взаємозв’язаних за метою, завданнями, місцем і часом заходів та дій військ з виявлення систем та засобів управління військами та зброєю противника, їх вогневого ураження, захоплення (виведення зі строю) та радіоелектронного подавлення і протидії технічним засобам розвідки противника, а також радіоелектронного захисту своїх систем та засобів управління військами та зброєю.

Основними завданнями РЕБ є: дезорганізація управління військами противника; зниження ефективності ведення розвідки і застосування зброї і бойової техніки противника; забезпечення надійної роботи систем і засобів управління своїми військами і зброєю.

Складовими частинами РЕБ є: розвідка РЕЗ противника; ураження, виведення зі строю пунктів управління та інших радіоелектронних об’єктів; радіоелектронне подавлення систем і засобів управління та розвідки; радіоелектронний захист засобів розвідки і систем управління своїми військами та зброєю; протидія технічним засобам розвідки противника.

Її значущість отримала підтвердження у ході локальних війн у Південно-Східній Азії та на Ближньому Сході і в Югославії, де успішне вирішення завдань радіоелектронної боротьби безпосередньо впливало на хід та результат бойових дій.

Питання організації РЕБ більш повно і детально розкриті у посібнику [15].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+