Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.1.5. Маскування

Наявність і широке застосування в арміях передових у військовому відношенні держав сучасних засобів розвідки, БПЛА, радіоелектронної боротьби, ВТЗ висуває підвищені вимоги до такого виду бойового забезпечення, як маскування.

Маскування повинно здійснюватися безперервно в усіх видах бойових дій і має на меті приховувати дійсне розташування, склад і озброєння дивізіону (батареї) від усіх видів і засобів розвідки противника.

Це досягається: збереженням військової таємниці; прихованим розміщенням і переміщенням підрозділів, шляхом вмілого застосування табельних маскувальних засобів і місцевих матеріалів; фарбуванням озброєння, бойової та іншої техніки під фон навколишнього середовища, а також використанням їх маскувальних властивостей, темного часу доби та інших умов обмеженої видимості; обладнання фальшивих ВП, пунктів і постів з імітацією дій підрозділів; своєчасним повідомленням підрозділів про дії засобів розвідки противника; введенням обмежень у роботу радіо і радіолокаційних станцій; дотриманням правил прихованого управління підрозділами і раніше встановленого режиму діяльності; застосуванням способів і засобів маскування від радіотехнічної, повітряної, оптичної, радіолокаційної, звукової та інших видів розвідки противника; суворим виконанням вимог маскувальної дисципліни; негайним відновленням порушеного маскування; своєчасним виявленням і встановленням демаскувальних ознак.

Сутність способів і прийомів маскування бойових порядків артилерійських підрозділів полягає у приховуванні демаскувальних ознак дійсних об’єктів і відтворенні їх при створенні фальшивих об’єктів.

Основними способами маскування бойових порядків артилерійських підрозділів є приховування, імітація та демонстративні дії. Вони спрямовані на усунення або послаблення демаскувальних ознак, характерних для техніки, озброєння і місць їх розташування (ВП, КСП); створення фальшивих ВП з макетами гармат і техніки; проведення демонстративних дій артилерійських підрозділів шляхом переміщення, ведення вогню із залученням незначних сил для створення у противника фальшивого уявлення про бойовий порядок та істинні наміри наших підрозділів.

Важливе значення при здійсненні маскування маневру артилерійських підрозділів має своєчасне проведення організаційних та інженерно-технічних заходів. До організаційних заходів можна віднести: використання маскувальних властивостей місцевості; дії в нічних та інших умовах обмеженої видимості; розосередження підрозділів у районах розташування і на ВП; періодичну зміну районів розміщення; дотримання правил і вимог маскувальної дисципліни.

Інженерно-технічні заходи маскування маневру включають: застосування штучних масок і маскувальних чохлів; застосування деформувальних масок і приладів; використання світломаскувальних пристроїв; застосування димових завіс. Виконання підрозділами вищеназваних заходів значною мірою знижує ефективність застосування розвідувальних засобів противника.

Під час організації маскування командир дивізіону (батареї) зазначає: основні заходи щодо маскування, обсяг, термін і порядок їх виконання; сили і засоби, які виділяються для здійснення маскувальних заходів; порядок дотримання маскувальної дисципліни. При цьому організація маскування здійснюється на основі вказівок старшого командира. Відсутність вказівок старшого командира не звільняє командира дивізіону (батареї) від організації маскування.

Більш детально питання щодо організації маскування в артилерійських підрозділах розкриті у 14-му розділі цього підручника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+