Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.3. Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення – це вид забезпечення підрозділів дивізіону (батареї), яке містить: комплекс організаційно-технічних заходів, що організовується і здійснюється з метою підтримання бойової готовності і боєздатності підрозділів дивізіону (батареї) шляхом накопичення до встановлених норм запасів матеріально-технічних засобів і своєчасного забезпечення ними; збереження і підтримання цих засобів у стані, який забезпечує своєчасне приведення їх у готовність до застосування (використання за призначенням); освоєння особовим складом зразків озброєння і військової техніки, а також своєчасного відновлення озброєння і військової техніки при пошкодженнях (несправностях); поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів дивізіону (батареї) замість втрачених і витрачених.

Матеріально-технічне забезпечення дивізіону містить:

- технічне забезпечення;

- тилове забезпечення.

Важливою умовою успішного ведення бойових дій є своєчасне і повне технічне забезпечення артилерійських підрозділів.

Технічне забезпечення організовується і здійснюється за видами озброєння, бойової та іншої техніки.

Кількість та якість озброєння і техніки, які знаходяться в підрозділах, суттєво впливають на бойові можливості. У зв’язку з цим для підтримання озброєння і техніки у справному стані та у постійній готовності до бойового застосування у дивізіоні (батареї) організовується технічне забезпечення.

Тилове забезпечення полягає в організації та виконанні заходів щодо безперервного постачання матеріальних засобів до частин (підрозділів) [17].

Завдання технічного і тилового забезпечення загальновійськових та артилерійських частин (підрозділів) виконуються силами та засобами технічних і тилових підрозділів цих частин (підрозділів).

До тилових підрозділів загальновійськової частини належать рота матеріального забезпечення, а до технічних – ремонтна рота.

Рота матеріального забезпечення частини підпорядковується заступнику командира частини з тилу.

Ремонтна рота підпорядковується заступнику командира частини з озброєння. Вона призначена для ремонту бронетанкової, автомобільної техніки та озброєння.

Тиловими підрозділами, які входять до складу механізованого батальйону, є взвод матеріального забезпечення та медичний пункт батальйону.

Взвод матеріального забезпечення призначений для матеріального постачання підрозділів батальйону.

Технічне і тилове забезпечення підрозділів артилерійського дивізіону покладається на взвод забезпечення, який складається з відділення технічного обслуговування, автомобільного відділення та господарчого відділення.

Заходи щодо підготовки взводу забезпечення проводяться одночасно з підготовкою бойових підрозділів.

Успішне вирішення завдань технічними та тиловими підрозділами у бою залежить від умілого управління ними.

Зв’язок КСП дивізіону з підрозділами тилового і технічного забезпечення старшого командира здійснюється по радіо- і рухомими засобами, а в обороні та при розташуванні на місці, крім того, і кабельними засобами зв’язку.

При організації і веденні бою розгортаються:

- у батареї – пункт технічного спостереження, а в обороні, крім того, пункт бойового постачання і медичний пост батареї;

- у дивізіоні – пункт технічного спостереження, ремонтно-евакуаційна (ремонтна) група, пункт бойового постачання, заправний і продовольчі пункти, а в обороні, крім того, і медичний пункт.

У дивізіоні створюються в установлених розмірах запаси боєприпасів, пального, продовольства, бронетанкового, артилерійського, автомобільного, медичного та іншого майна. Вони поділяються: за належністю – на дивізіонні запаси і запаси батареї; за порядком витрат – на витратну частину і недоторканий (пального – незнижувальний) запас, який витрачається з дозволу старшого командира, а в надзвичайних умовах – з дозволу командира дивізіону з подальшою доповіддю про це старшому командиру.

Дивізіонні запаси утримуються та перевозяться у транспорті взводу забезпечення дивізіону, а запаси батареї – при гарматах, мінометах, пускових установках, у командирських машинах та при особовому складі.

У всіх випадках організовується забезпечення підрозділів водою, а за необхідності – паливом.

Потреба підрозділів у матеріальних засобах, забезпеченість їх та норми витрати визначаються кількісними показниками: у штуках, вагових, об’ємних або розрахунково-постачальних одиницях.

Розрахунково-постачальними одиницями є: щодо боєприпасів – бойовий комплект; щодо пального – заправлення; щодо продуктів харчування – добова видача; щодо запасних частин, інструменту і приладдя, речового та інших видів майна – комплект; щодо спеціальних речовин – зарядження.

Кількісне значення (склад, маса, об’єм і т. ін.) бойового комплекту, заправлення, добової видачі, комплекту та зарядження на одну одиницю озброєння, техніки та особового складу – величина постійна. Величина розрахунково-постачальної одиниці підрозділу змінюється залежно від укомплектованості його озброєнням, технікою та особовим складом.

Бойовим комплектом одиниці озброєння називається кількість боєприпасів (у штуках), яка установлена на одну гармату, міномет, бойову машину, кулемет, автомат, пістолет. Бойовий комплект підрозділу розраховується в штуках та ваговому виразі на все штатне озброєння, а при значному некомплекті (більше 10 %) – тільки на наявне озброєння.

У ході бою можуть бути використані боєприпаси виведеного з ладу озброєння. Ці боєприпаси перерозподіляються між діючим озброєнням за вказівкою і командою командира батареї або взводу.

Заправленням одиниці техніки називається установлене для однієї машини (тягача, автомобіля, бронетранспортера, самохідної гармати) або одного агрегату кількість пального в літрах.

Для самохідних гармат та інших гусеничних машин заправлення пального визначається об’ємом баків, які належать до паливної системи, а для колісних машин повинна забезпечувати установлений запас руху. Заправлення пального на один агрегат визначається кількістю пального, яке необхідне для забезпечення роботи впродовж певного часу. Заправлення пального розраховується на всю облікову техніку підрозділу.

Добова видача на одного військовослужбовця складає кількість продуктів харчування (у ваговому вираженні), яка йому встановлена за нормою для харчування на одну добу. Розраховується на обліковий склад підрозділу.

Комплект запасних частин, інструменту і приладів до озброєння, техніки, а також речового, медичного та іншого майна складається з набору предметів у визначеному переліку та у встановленій кількості.

Зарядженням називається кількість спеціальних речовин, які містяться в основній ємності спеціальних машин та приладів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

12.3. Матеріально-технічне забезпечення