Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.4. Технічне обслуговування радіостанцій

Безвідмовна робота засобів зв’язку, а звідси і стійкий зв’язок у бою багато в чому буде залежати від уміння обслуговуючого персоналу правильно їх зберігати, обслуговувати і експлуатувати.

Технічне обслуговування засобів зв’язку – це комплекс робіт, що проводять з метою підтримання техніки у справному та працездатному стані при зберіганні, транспортуванні, при підготовці до використання.

До головних завдань технічного обслуговування відносять:

- попередження передчасного псування механічних елементів та відхилення електричних параметрів за межі встановлених норм;

- виявлення і усунення неполадок та причин їх появи;

- доведення параметрів і характеристик до норм;

- продовження міжремонтних ресурсів і строків служби.

Технічне обслуговування проводиться за єдиною планово-попереджувальною системою. Вид технічного обслуговування визначають за величиною відпрацьованих або календарних строків з урахуванням умов експлуатації, а також фізичного стану.

Для техніки зв’язку та АСУ поточного постачання передбачені такі види технічного обслуговування:

- контрольний огляд;

- щоденне технічне обслуговування (ЩТО);

- технічне обслуговування №1 (ТО-1);

- технічне обслуговування №2 (ТО-2);

- сезонне технічне обслуговування (СО);

- регламентоване технічне обслуговування (РТО).

Контрольний огляд техніки зв’язку проводять перед маршем, заняттями, навчаннями, транспортуванням, на привалах та ін.

Контрольний огляд проводиться з метою перевірки готовності складових частин техніки до використання за призначенням. Він включає:

- перевірку наявності і стану головних комплектуючих виробів засобів зв’язку та автоматизації, надійності кріплення вузлів, блоків, приладів, табельного та іншого майна;

- роботи, передбачені КО засобів руху;

- перевірку надійності кріплення фішки кабелю мікротелефонної гарнітури в колодці;

- перевірку справності і чищення клем, лінії, корпусу та ін.

Під час КО перевіряється стан (а за необхідності здійснюється профілактика) акумуляторних батарей, а також проводиться перевірка працездатності радіостанції.

При догляді за радіостанцією необхідно виконувати такі вимоги:

- захищати радіостанцію від поштовхів, ударів та падінь;

- тримати радіостанцію в чистоті;

- стежити, щоб бруд, сніг, вода, пісок не потрапляли на фішки мікротелефонної гарнітури, а також у гнізда антенного ізолятора і під’єднання телеграфного ключа;

- не допускати потрапляння води усередину;

- стежити, щоб пробки акумуляторних батарей завжди були щільно загвинчені;

- без потреби не класти радіостанцію на бік, не перевертати її антенним ізолятором донизу;

- захищати гарнітуру і трубку від дії вологи;

- не закручувати і не перегинати під гострим кутом сполучні кабелі трубки та гарнітури;

- стежити за справним станом зовнішньої гумової оболонки кабелів;

- від’єднуючи гарнітуру, братися рукою за фішку і ні в якому разі не смикати кабель;

- стежити за справністю і чистотою штирової антени, а також за місцями з’єднання секцій;

- для очищення антени не використовувати пісок чи наждак;

- променеву антену тримати в чистоті та намотувати на раму рівними шарами виток за витком;

- проводити перевірку справності і готовності джерела живлення до застосування;

- проводити перевірку наявності засобів пожежегасіння та забезпечення безпеки особового складу при експлуатації техніки зв’язку.

Щоденне технічне обслуговування проводиться на техніці зв’язку, що працює безперервно (або з невеликими перервами не більше однієї доби, а також після маршу, занять та ін.) та передбачає виконання таких робіт:

- перевірку зовнішнього стану та чищення апаратури без відкривання блоків і монтажу;

- перевірку надійності і справності заземлення, надійності з’єднання півмуфт і рознімів;

- перевірку стану джерела живлення, антенно-мачтових пристроїв, справності ліній службового зв’язку, ввідних щитів і підсвіток;

- перевірку працездатності апаратури;

- перевірку наявності і справності засобів пожежегасіння;

- прибирання робочих місць, приміщень, відсіків.

При ЩТО проводяться перевірка стану і профілактика радіостанції без відкриття блоків, тобто перевіряється загальний стан і проводиться чищення радіостанції. При цьому перевіряється:

- відсутність пошкоджень корпусу радіостанції;

- механічна справність скла індикаторного приладу і табло;

- стан антенного ізолятора, надійність кріплення антени;

- чіткість напису і позначок на передній панелі радіостанції;

- чистота акумуляторного відсіку.

ЩТО організовується і контролюється командирами підрозділів та проводиться екіпажами під керівництвом начальників станцій. Про проведення ЩТО робиться відмітка в апаратному журналі.

Технічне обслуговування №1 здійснюється один раз на місяць на всій техніці зв’язку поточного забезпечення незалежно від інтенсивності її використання, як правило, у парково-господарський день, також після навчань.

ТО-1 організується і контролюється командиром частини і проводиться особовим складом екіпажу, за яким закріплені засоби зв’язку під керівництвом командирів підрозділів. Результати робіт занотовуються до апаратного журналу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+