Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Імідж товару і його роль у забезпеченні конкурентоспроможності

Одним із основних свідоцтв якості товару є його імідж.

Імідж товару - стійке, довготривале і постійно підтримуване уявлення споживачів (покупців) про якість і престижність товару і виробника (продавця), його репутацію, передпродажний та післяпродажний сервіс. Позитивний імідж товару і товаровиробника підвищує їх конкурентоспроможність і шанси на успіх. Негативний імідж веде до втрати ринкових позицій і позицій у бізнесі. Якщо він склався, то його дуже важко перебороти, це потребує значних коштів і часу.

Позитивний імідж формують за допомогою заходів комплексу стимулювання (комплексу маркетингових комунікацій), у яких вирішальну роль відіграє пропаганда (Publicity) і паблік рілейшнз (Public relations). Створення позитивного іміджу це складний процес підтримання комунікаційних зв’язків з фактичними і потенційними споживачами, метою якого є формування у них на рівні підсвідомості певних позитивних асоціацій по відношенню до назви товару, товарної марки чи назви товаровиробника. Ефект буде більшим якщо імідж товару формується з залученням незацікавлених сторін. Так сертифікація продукції і підприємства, особливо за міжнародними стандартами (ISO 9000) значно підвищує імідж товару.

Примітка

Надання міжнародного сертифікату якості на ряд модифікацій насосів АТ "Насосенергомаш" (м. Суми) істотно підвищило їх імідж і самого АТ, а також інших видів продукції які на ньому виробляються. За рахунок цього АТ вдалося укласти ряд міжнародних контрактів на поставку своєї продукції.

В Україні, роботи з сертифікації продукції координує Держстандарт України (державний комітет України з питань стандартизації, метрології та сертифікації), відділення якого є в усіх областях України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+