Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1. Цивільне право як галузь права

Цивільне право є однією з основоположних галузей у вітчизняній правовій системі.

Цивільне право як галузь права - це системна сукупність правових норм, що становлять основний зміст приватного права та регулюють особисті немайнові й майнові відносини, які ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленню, майновій самостійності їх учасників, з метою задоволення останніми власних матеріальних і духовних потреб та інтересів.

Характерними особистостями цивільного права, як самостійної галузі права є те, що:

1) воно є проявом приватного права на національному рівні;

2) являє собою сукупність концепцій, правових ідей, принципів, які є відображеними в актах законодавства та інших нормах;

3) цивільне право, як самостійна галузь права забезпечує реалізацію суб’єктивних цивільних прав їх власникам.