Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Предмет цивільного права

Цивільне право, як і будь-яка інша галузь права, має власний предмет правового регулювання.

Згідно з ч. 1 ст. Цивільного кодексу України (далі ЦК) предметом цивільного права є особисті немайнові та майнові відносини (цивільні

відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників :

Майнові, пов’язані з володіння, користуванням і розпорядженням матеріальними благами (речей, робіт, послуг).

За своєю природою майнові правовідносини мають такі ознаки:

1) вони є економічними, тобто носять грошово-товарний характер;

2) вони виникають та існують між учасниками, які наділені майновою самостійністю та юридичною рівносю;

3) вони забезпечують задоволення переважно матеріальних потреб та інтересів.

Особисті немайнові відносини - суспільні відносини, які виникають з приводу здійснення суб’єктом особистих немайнових прав і не мають безпосереднього економічного змісту (право на життя, ім’я, честь, гідність, ділову репутацію, авторство, фірмове найменування, товарний знак).

Особисті немайнові правовідносини мають такі ознаки:

1) вони є особистісними, тобто мають тісний зв’язок з їх учасниками;

2) вони є немайнові, тобто їх зміст не можна визначити в грошовому чи іншому майновому еквіваленті;

3) вони виникають та існують між юридично рівними учасниками;

4) вони забезпечують задоволення переважно внутрішніх (духовних) потреб та інтересів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+