Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права

Особливостями системи загального діючого права є його різноманітність, дифференсація на різні самостійні правові галузі права.

У правовому відношенні внутрішня згідність і єдність кожної галузі права залежить від трьох правових принципів, які відображають суть права і єдністю тих критеріїв, які закладаються в основу розмежування галузей права.

Критеріями розмежування, відокремлення галузей права є :

1) предмет правового регулювання, тобто галузь суспільних відносин певного виду, які регулюються цією галуззю права;

2) метод правового регулювання, тобто певна сукупність заходів, способів, за допомогою яких дана галузь права впливає на регулювання суспільних відносин;

3) функції даної галузі права, тобто спеціальні задачі, які вирішує конкретна галузь права в системі права.

Цивільне право займає центральне місце серед правових галузей, які регулюють майнові і немайнові відносини. Підтвердження його ключової ролі є те, що саме норми цивільного права застосовуються у сімейному, трудовому, житловому, земельному, природоохоронному праві у випадку прогалини у відповідному спеціальному законодавстві.

В умовах соціально - економічних відносин, розвитку різноманітності форм власності та багатоупорядкованого ринкового господарства роль цивільного права зростає, оскільки розширюється сфера його дії, усилюється потреба в цивільно-правовому врегулюванні суспільних відносин.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+