Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

6. Опіка та піклування

Опіка і піклування є однією із форм правового захисту особистих і майнових прав громадян, які із-за об’єктивних причин не можуть самостійно здійснювати і захищати свої законні права та інтереси.

Водночас, інститут опіки та піклування покликаний захищати й інтереси тих осіб, яким була заподіяна шкода діями недієздатної, малолітньої чи неповнолітньої особи, оскільки саме на опікунів та піклувальників за певних обставин може бути покладена солідарна чи субсидіарна відповідальність за шкоду, яка заподіяна їх підопічними.

Опіка може встановлюватися:

- над малолітніми особами віком до 14 років;

- над особами, визначеними у судовому порядку недієздатними.

Піклування може встановлюватися:

- над неповнолітніми особами віком від 14 до 18 років;

- над особами, визнаними у судовому порядку обмежено дієздатними.

Опіка та піклування встановлюється судом. Опікун і піклувальник призначаються органами опіки та піклування. Такими органами є органи місцевого самоврядування. Як правило, опікунами та піклувальниками призначаються близькі до підопічних особи.

Опікун повністю замінює свого підопічного в усіх правовідносинах, оскільки його функція полягає у тому, щоб замінити відсутню дієздатність підопічного. Діючи в інтересах підопічного, він має право укладати практично будь-які правочини, які міг би укласти сам підопічний. Окрім цього, опікун зобов’язаний піклуватися про підопічного, створювати йому необхідні побудові умови, забезпечувати його необхідним доглядом та лікуванням, а опікун малолітнього, крім того, зобов’язаний дбати про його виховання, навчання та розвиток.

На відміну від опіку піклувальник не є законним представником підопічного, не укладає замість нього правочинів, проте здійснює контроль на укладання тих правочинів, які підопічні самостійно укладати не можуть. Тобто піклувальник діє нарівні з підопічним, а не замінює його.

Щодо недопущення зловживань з боку опікунів та піклувальників законодавець встановлює певні обмеження при вчиненні окремих дій.

Так, опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

- відмовитися від майнових прав підопічного;

- видавати письмові зобов’язання від імені підопічного;

- укладати договори, які потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації (наприклад, продаж будинку, квартири);

- укладати договори щодо іншого цінного майна.