Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4. Види юридичних осіб.

Поділ юридичних осіб на види може проводитися за різними підставами. Так, юридичні особи можна класифікувати залежно від:

- порядку утворення - публічного права та приватного права.

Юридичні особи публічного права створюються на підставі розпорядчих актів відповідних органів державної влади або органу місцевого самоврядування для здійснення спеціальних функцій (міністерства, відомства, органи забезпечення правопорядку, державні навчальні заклади тощо). Юридичні особи приватного права створюються саме для участі у цивільному обігу для досягнення мети, яка має приватний характер;

- підстав фінансування - госпрозрахункові та бюджетні. Перші здійснюють свою діяльність на засадах самоокупності, другі - фінансуються державою;

- організаційно-правової форми - господарські товариства, установи. Об’єднання громадян, об’єднання юридичних осіб тощо;

- мети створення і діяльності - комерційні й некомерційні юридичні особи. До комерційних юридичних осіб належать ті, що виникають заради досягнення прибутку - це головна мета їх діяльності.)