Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Виконання зобов’язань

Виконання зобов’язань полягає у вчиненні його сторонами певних дій, які становлять зміст їх прав та обов’язків.

Здебільш виконання зобов’язання полягає саме у вчиненні активних дій, хоча воно може полягати у діях пасивних - утриманні від вчинення певних дій (наприклад, автор не повинен передавати рукопис в інше видавництво).

Виконання зобов’язань має здійснюватися за загальними правилами або принципами виконання зобов’язання.

До принципів виконання зобов'язання традиційно належать:

1) принцип належного виконання зобов’язання;

2) принцип реального виконання зобов’язання.

Принцип належного виконання зобов’язання полягає у тому, що зобов’язання має виконуватися боржником відповідно до умов договору та вимог закону, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що ставляться.

Принцип реального виконання зобов’язання полягає у тому, що боржник повинен виконати зобов’язання саме в натурі (тобто передати річ, виконати роботу, надати послуги тощо), а саме замінити його виконання сплатою грошової компенсації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+