Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. Предмет, спосіб, час і місце виконання зобов’язань

Предметом виконання зобов’язання є вчинення певної дії або утримання від певних дій. Предметом виконання зобов’язання є те майно, робота, послуга, яку відповідно до зобов’язання боржник повинен передати, виконати чи надати кредитору.

Спосіб виконання зобов’язання - це порядок вчинення боржником дій на виконання зобов’язання. Спосіб виконання зобов’язання визначають сторони при виникненні зобов’язання. За загальним правилом кредитор має право не приймати виконання зобов’язання частинами.

Строки виконання зобов’язання можуть бути визначені законом (термін сплати за комунальні послуги), подією, яка неминуче настане (початок навігації), договором або моментом пред’явлення вимоги, у цьому випадку боржник повинен виконати свій обов’язок у семиденний строк, якщо обов’язок негайного виконання не випливає з договору або актів цивільного законодавства.

У такому випадку, коли зобов’язання не передбачає строк його виконання і не містить умов, які дозволяють визначити цей строк, воно має бути виконане у розумний строк після виникнення зобов’язання, тобто протягом такого часу, який необхідний для виконання дій, передбачених зобов’язанням.

Дострокове виконання зобов’язання вважається належним виконанням, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із сутності зобов’язання чи звичаїв ділового обігу.

Місце виконання зобов’язання - це місце, де боржник повинен вчинити певні дії, а кредитор - прийняти виконання.

Якщо місце виконання зобов’язання не визначене договором, законом, звичаями ділового обігу і не випливає із сутності зобов’язання, виконання проводиться за зобов’язаннями:

- про передачу нерухомого майна - за місцем знаходження майна;

- про передання товару, що виникає на підставі договору перевезення - за місцем здавання товару перевізників;

- про передання товару, що виникає на підставі інших право чинів - за місцем виготовлення або зберігання товару.

- грошовими - за місцем проживання кредитора;

- за іншим - за місцем проживання боржника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+