Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Поняття підприємницької діяльності та її ознаки

Надії на покращення економічного стану в Україні і відповідно забезпечення гідного людини рівня життя пов’язуються із розвитком підприємницької діяльності. За своєю природою це економічна діяльність на ринках пропозицій попиту, товару та праці. Вона базується на принципах, передбачених ст. 3 ГК України.

Аналіз цих принципів дає підставу зробити висновок, що основне концептуальне начало у підприємництві - це свобода. Без неї підприємництво неможливе, бо не здатне швидко пристосовуватися до умов ринку, а отже буде неконкурентоздатним. Але якщо свобода - усвідомлена необхідність, яка реалізується особою в суспільстві, то необхідно рахуватися і з інтересами самого суспільства, з інтересами держави та інших осіб. Держава бере на себе обов'язок встановлювати рамки та умови реалізації такої свободи.

Відповідно до статті 42 Господарського Кодексу України, підприємництво розглядається як самостійна ініціативна систематична на власний ризик господарська діяльність (щодо виготовлення та реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг), що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних та соціальних результатів і одержання прибутку.

Підприємництво повинно здійснюватися легально, тобто особа повинна у встановленому порядку зареєструватися як підприємець та у разі необхідності отримати спеціальні дозволи.

Ознаки підприємницької діяльності:

1) Самостійність (особа сама визначає режим майна, самостійно користується, розпоряджається своєю власністю).

2) Систематичність (непідприємницькою є діяльність, яка здійснюється менше чотирьох разів протягом календарного року).

3) Ініціативність (особа сама вирішує форму підприємництва).

4) Легальність (правомірність і законність створюваної структури).

5) Ризикованість (особа постійно ризикує).

6) Мета підприємницької діяльності (отримання прибутку).

7) Форми підприємницької діяльності (виготовлення та реалізація продукції, виконання робіт та надання послуг).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+