Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3. Принципи підприємницької діяльності

Принципи підприємницької діяльності - основоположні базові ідеї та положення, яким повинна відповідати підприємницька діяльність і які виходять із загальних положень про свободу здійснення такої діяльності.

1) Вільний вибір видів підприємницької діяльності (для окремих осіб здійснення підприємницької діяльності не можливо; особа, яка вчинила корисливий злочин не може займати керуючу посаду; якщо до особи було застосоване обмеження займатися окремими видами підприємницької діяльності);

2) Залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних та фізичних осіб;

3) Самостійне формування програм діяльності, вибір постачальників та споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до законодавства;

4) Вільний найм працівників (вільне формування штату);

5) Залучення матеріально - технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законодавством;

6) Вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших передбачених законом платежів;

7) Самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, а також використання підприємцем належної йому долі валової виручки на свій розсуд;

8) комерційного розрахунку та власного комерційного ризику (стаття 44 Господарського Кодексу України).