Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Види підприємницької діяльності:

Види підприємницької діяльності:

1) В залежності від форми власності, на якій заснована підприємницька діяльність виділяють:

1.1 приватну

1.2 державну

1.3 комунальну

1.4 колективну (за Господарським кодексом України).

2) В залежності від способу отримання прибутку у країнах з високо розвиненою економікою:

2.1 інтерпренерську (матеріальне виробництво, в результаті якого створюється товар)

2.1 антрепренерську (посередницька діяльність по доведенню такого товару до споживача).

3) В залежності від характеру товару:

3.1 матеріальне виробництво ( створення товару, робіт, послуг)

3.2 нематеріальне виробництво ( інтелектуальне власність)

4) В залежності від обсягу річного прибутку та чисельності працюючих:

4.1 малий бізнес (до 50 працівників та доход перевищує суму, еквівалентну 500 тис. євро)

4.2 середній бізнес

4.3 великий бізнес (понад 1000 працівників та доход перевищує суму, еквівалентну 5 млн. євро)

5) В залежності від формальної ознаки:

5.1 Підприємницька діяльність з виробництва та реалізації товарів

5.2 Підприємницька діяльність з виконання робіт

5.3 Підприємницька діяльність з надання послуг

5.4 Комерційне підприємництво

6) В залежності від організаційно-правової форми:

6.1 Підприємницька діяльність без створення юридичної особи (просте підприємництво)

6.2 Підприємницька діяльність зі створенням юридичної особи (складне підприємництво):

6.2.1.унітарне

6.2.2 корпоративне

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+