Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. Поняття, види та етапи легалізації

Легалізація розглядається як узаконення чи надання законної сили, перехід на легальне положення. В більшості випадків легалізація пов’язується з державною реєстрацією суб’єкта, але деякі види легалізації мають перманентний характер (необов’язковий), наприклад, ліцензування, патентування).

Легалізація є необхідною обов’язковою передумовою для участі у підприємницьких відносинах; вона свідчить про намір особи здійснювати підприємницьку діяльність на законних підставах і через легалізацію особи реалізують своє право на зайняття підприємницькою діяльністю і, відповідно, набувають підприємницьку правосуб’єктність.

Сутність легалізації проявляється у здійсненні ряду послідовних юридично значимих дій спрямованих на набуття прав і обов’язків підприємця. Відповідно легалізацію поділяють на:

^ внутрішню;

^ зовнішню.

Внутрішня легалізація проявляється в ініціативній стадії, проходить організаційну стадію і закінчується формалізацією (вибір керівника;

організаційно-правової форми; виду діяльності; місцезнаходження). Така внутрішня легалізація є передумовою зовнішньої легалізації, яка починається процедурою державної реєстрації, після якої слідує статистична, дозвільна, податкова, банківська, пенсійна, страхова, пожежна, санітарна тощо, а також спеціальна (ліцензування, сертифікація, акредитація тощо).

Під легалізацією розуміють певну послідовність юридично значимих дій особи по реалізації власного права на заняття підприємництвом з метою узаконення цієї діяльності.

Таким чином, легалізація виконує контрольну функцію, що має за мету дотримання законодавства щодо виконання умов здійснення підприємництва, ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів підприємництва, забезпеченя пріоритетів національного товаровиробника тощо.

Легалізація проводиться у заявочному та дозвільному порядку (заява в органи внутрішніх справ, податкові органи).

ГК у ст. 58 та ст. 59 встановлює загальні положення державної реєстрації створення тата припинення суб’єктів господарювання. Але порядок державної реєстрації детально врегульований спеціальним нормативним актом Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності” від 15 травня 2003 р.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+