Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Загальний порядок державної реєстрації юридичних осіб — суб’єктів підприємництва

Державна реєстрація — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також здійснення інших передбачених законом реєстраційних дій шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру ( ст. 4 Закону).

Державна реєстрація проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній міст Києва та Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи (це місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу особи, а у разі його відсутності — місцезнаходження органу або особи, уповноваженого діяти від імені юридичної особи без довіреності) або за місцем проживання фізичної особи — підприємця.

Документи, які подаються державному реєстратору викладаються державною мовою. Вони передаються особисто або надсилаються рекомендованим листом.

Закон передбачає можливість резервування найменування юридичної особи (ст. 23). Для резервування найменування засновник або уповноважена ним особа подають державному реєстратору:

1) заяву про резервування найменування;

2) документ, що підтверджує внесення плати за це (розмір плати — два неоподаткованих мінімумів доходів громадян) — квитанція банку.

Резервування здійснюється протягом 3-х робочих днів з дати надходження документів. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи, тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) довідку про резервування найменування юридичної особи, яка дійсна протягом двох місяців (для відкритих акціонерних товариств - протягом 9 місяців).

Для проведення державної реєстрації юридичної особи надаються наступні документи (ст. 24 Закону):

1) заповнена реєстраційна картка на проведення реєстрації;

2) у передбачених законом випадках копія рішення засновників (уповноваженого органу) про створення юридичної особи;

3) два примірники установчих документів;

4) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору (десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

5) інші, передбачені ст. 24 Закону, документи (довідка про здійснення резервування).

Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови у проведенні реєстрації повинен внести до реєстраційної картки ідентифікаційний код заявника відповідно до умов Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та внести до Єдиного державного реєстру запис про реєстрацію. Строк державної реєстрації не повинен перевищувати 3-х робочих днів з дати надходження документів.

Не пізніше наступного робочого дня з дати реєстрації засновнику видається свідоцтво про державну реєстрацію і один примірник установчих документів.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати реєстрації повинен передати відповідним органам статистики державної податкової служби, пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення реєстрації із зазначенням номера і дати внесення запису до реєстру та відомості з реєстраційної картки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+