Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Реєстрація внесення змін та доповнень в установчі документи юридичної особи і відомостей про фізичну особу - підприємця

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та (або) імені, та (або) по-батькові, або місця проживання фізичної особи підприємця підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру (збір становить 30% реєстраційного збору).

Відокремлені підрозділи юридичної особи не реєструються.

Внесення змін до установчих документів оформлюється окремим додатком (на титульній сторінці додатку робиться відмітка, що ці документи є невід’ємною частиною установчих документів) або викладенням установчих документів у новій редакції.

Для такої реєстрації подаються наступні документи (ст. 29 закону):

1) реєстраційна картка;

2) нотаріально засвідчена копія рішення засновників, якими затверджено зміни до установчих документів;

3) оригінал установчих документів з відміткою про їх державну реєстрацію;

4) два примірники змін до установчих документів;

5) документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору.

Державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію змін до

установчих документів і не пізніше наступного робочого дня з дня проведення такої реєстрації видає один примірник оригіналу установчих документів в новій редакції, один примірник у старій редакції з відміткою про проведення реєстрації та повідомляє про реєстрацію відповідні органи.

Скасування державної реєстрації змін до установчих документів здійснюється на підставі судового рішення в порядку передбаченому ст. 31 закону.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця передбачена ст. 45 закону. Для державної реєстрацій таких змін подаються наступні документи:

1) заповнена реєстраційна картка;

2) оригінал свідоцтва про державну реєстрацію;

3) документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+