Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. Загальні положення щодо реєстрації припинення суб’єктів підприємництва

Порядок державної реєстрації припинення юридичної особи передбачено розділом IV закону. Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам - правонаступникам в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням прийнятим засновниками (учасниками юридичної особи) або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади прийнятим у випадках передбачених законом. Юридична особа є такою, що припинилася з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Розділ VI закону передбачає порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі:

1) прийняття такою особою рішення про припинення підприємницької діяльності;

2) смерті особи; постановлення судового рішення про оголошення особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

3) постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності такої особи (банкрутство, здійснення діяльності, забороненої законом);

4) постановлення судового рішення про визнання особи недієздатною або обмеження обсягу дієздатності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+