Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. Стягнення боргів з банкрута та порядок задоволення вимог кредиторів

Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку, встановленому про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута, ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу майна банкрута.

Черговість задоволення вимог кредиторів (ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”):

1. а) вимоги, забезпечені заставою;

б) виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута;

в) витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство;

2) вимоги із зобов’язань банкрута перед працівниками підприємства - банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), крім вимог, задоволених у першу чергу, зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов’язань зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також вимоги громадян

- довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) щодо сплати податків і зборів;

4) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, в тому числі й вимоги, що виникли із зобов’язань у процедурі розпорядження майном боржника чи у процедурі його санації;

5) вимоги щодо повернення внесків до статутного фонду;

6) інші вимоги.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+