Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. Сутність права господарського відання, права оперативного управління

Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність становлять право власності та інші речові права: право господарського відання, право оперативного управління та право оперативного використання майна (ч. 1 ст. 133 ГК).

Право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках передбачених законодавством (ч. 1 ст. 136 ГК).

Право оперативного управління - це речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності в межах, встановлених законодавством та власником (уповноваженим ним органом) (ч. 1 ст. 137 ГК).

Суб’єкт господарювання - відокремлений підрозділ (структурна одиниця) господарської організації - використовує надане ним майно для здійснення господарської діяльності на праві оперативного використання майна (обсяг майнових правомочностей визначає господарська організація).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+