Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Поняття майна у сфері господарювання та джерела формування майна суб’єктів господарювання

Майном визначається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або зараховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів.

Залежно від економічної форми, якої набуває майно в процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до:

* основних фондів (будинки, споруди, споруди та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесена законодавством до основних фондів);

* оборотних засобів (сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що віднесено законодавством до оборотних засобів);

* коштів (гроші в національній та іноземній валюті, призначені для здійснення товарних відносин цих суб’єктів з іншими суб’єктами та фінансових відносин відповідно до законодавства);

* товарів. Товарами у складі майна суб’єктів підприємництва визначаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги.

Джерелами формування майна суб’єктів господарювання є:

1. Грошові та матеріальні внески засновників.

2. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг).

3. Доходи від цінних паперів.

4. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.

5. Надходження від продажу (здачі в оренду майнових об’єктів (комплексів), що належать ним придбання майна іншим суб’єктам).

6. Кредити банків та інших кредиторів.

7. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій та громадян.

8. Інші джерела, незаборонені законом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+