Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна – самостійна галузь науки.

Наука – це узагальнені, систематизовані підтверджені фактами знання.

Характеристика будь-якої навчальної дисципліни передбачає з’ясування об’єкта, предмета, завдань, ролі і місця її в системі наукового знання.

Об’єкт дисципліни – повна об’єктивна реальність яку дисципліна вивчає, та на що спрямовується процес її дослідження.

Предметом дисципліни є те конкретне, що дисципліна досліджує у своєму об’єкті: риси і якості явищ, зв’язки та відносини.

Економіка праці й соціально-трудові відносини – це галузь економічної науки. Вона синтезує висновки наук, що вивчають окремі аспекти праці, та використовують їх для розробки конкретних методів господарчої політики для здійснення ефективної трудової діяльності.

Об’єктом дисципліни „Економіка праці й соціально-трудові відносини” є праці, тобто свідома доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних благ і духовних цінностей.

Предметом навчальної дисципліни „Економіка праці й соціально-трудові відносини” – закономірності організації соціально-економічних явищ та особливості розвитку відносин в сфері суспільної праці.

Розкриття питань предмета дисципліни доцільно розглядати крізь призму наступних напрямків:

Ø розкриття змісту соціально-трудових відносин, ринку праці і зайнятості, їх регулювання, яке спрямоване на створення умов ефективного використання трудових ресурсів та трудового потенціалу суспільства;

Ø визначення економічних передумов підвищення ефективності трудової діяльності (факторів, умов, резервів, показників) при формуванні ринкових принципів управління економікою;

Ø дослідження мотивації  і стимулів, які забезпечують ефективну трудову діяльність в умовах ринкових відносин, їх державного та колективно договірного регулювання;

Ø визначення напрямків, які пов’язані з кількісними та якісними аспектами, а також принципами управління працею, а саме: продуктивність, організацію і нормування, оплату праці, формування трудових доходів робітників, їх соціальний захист та соціальне страхування і обслуговування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+