Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Особливості та проблеми наукового дослідження праці

Праця – це складне і багатоаспектне явище, яке відіграє в житті суспільства і кожної окремої людини важливу роль.

Сучасна економічна наука відійшла від вузького, суто виробничого погляду на працю.

Особливості праці як об’єкта дослідження, полягають в тому, що:

1)   праця – це доцільна діяльність людей по створенню благ та послуг, яка повинна бути ефективною та раціонально організованою;

2)   праця є однією із головних умов життєдіяльності не лише окремої особи, але й будь-якого підприємства чи організації, а також суспільства в цілому;

3)   в процесі праці формується система соціально-трудових відносин, які забезпечують взаємодії між людьми в державі, на рівні регіону, підприємства і мікро регіону.

Нова економічна концепція передбачає три рівні вивчення проблем економіки праці й соціально-трудових відносин (таблиця 1.1)

 

Таблиця 1.1 Проблеми наукового дослідження праці

 

Рівні вивчення

Досліджувані проблеми

І рівень – корпоративний

(Мікроекономіка)

Види праці за її характером та змістом, предметом і продуктом, засобами та умовами; розвиток і використання трудового і творчого потенціалу працівників; підвищення ефективності і доходності праці на основі удосконалення роботи з персоналом, форм організації, нормування та стимулювання праці

ІІ рівень – територіальний

(Мезоекономіка)

Аналіз та регулювання внутрішніх ринків праці підприємств при взаємодії з регіональними органами управління з метою формування регіональної політики зайнятості населення для досягнення  прогресивного соціально-економічного розвитку регіону, балансу попиту і пропозиції робочої сили, запобігання безробіттю.

ІІІ рівень – національний

(Макроекономіка)

Оцінка та прогнозування трудових і соціальних показників економічного розвитку з метою розробки стратегічної соціально-трудової політики держави та її регулювання

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+