Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.12. Власники інформації, що захищається

Власниками інформації, що захищається, можуть бути:

-   держава і ії структури (органи). У цьому випадку, до
інформації, що захищається, належать відомості, що є дер­
жавною, службовою таємницею, інші види інформації, що
захищаються, які належать державі або відомству. Це мо­
жуть бути і відомості, що є комерційною таємницею;

-   підприємства, товариства, акціонерні товариства (у то­
му числі і спільні) і інші об'єднання, для яких інформація є
їхньою власністю і складає комерційну таємницю;

-   громадські організації — як правило, партійна таємни­
ця, не виключена також державна і комерційна таємниця;

-   громадяни держави: їх права (таємниця листування, те­
лефонних і телеграфних розмов, лікарська таємниця та ін.)
гарантуються державою, особисті таємниці — їхня особиста
справа.

Слід зазначити, що держава не несе відповідальності за збереження особистих таємниць.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+