Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.13. Класифікація інформації за ступенями її таємності

Всю інформацію за ступенями таємності можна розділити на п'ять рівнів. Це інформація:

>  особливої важливості (особливо важлива);

>  зовсім секретна (строго конфіденційна);

>  секретна (конфіденційна);

>  для службового користування (не для друку, розси­
лається за списком);

>  несекретна (відкрита).

Ступінь конфіденційності відомостей, що складають ко­мерційну таємницю підприємства, визначається керівництвом цього підприємства і може бути трьох-, двох- або одно рівнева: строго конфіденційно, конфіденційно, комерційна таємниця; або — комерційна таємниця, для службового користування.

За змістом інформація, що захищається, може бути розділена на:

>  політичну,

>  економічну,

>  військову,

>  розвідувальну,

>  контррозвідувальну,

>  науково-технічну,

>  технологічну,

>  ділову,

> комерційну.

Захист інформації — це комплекс заходів, проведених власником інформації, по забезпеченню своїх прав на во­лодіння інформацією і ії розповсюдження, створенню умов, що обмежують її поширення і виключають або істотно ус­кладнюють несанкціонований, незаконний доступ до засе­креченої інформації і її носіїв.

Захист інформації має бути спрямований на те, щоб:

-   запобігати витоку і втраті інформації,

-   зберігати повноту, вірогідность, цілісність інформації;

-    зберігати конфіденційність або таємність інформації,
відповідно до правил, установлених законодавчими та інши­
ми нормативними актами.

Інформація, що захищається і яка є державною або комерцій­ною таємницею, як і будь-який інший вид інформації, необхідна для управлінської, науково-виробничої й іншої діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+