Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.14. Безпека інформації в комерційних мережах

Із самого початку свого розвитку системи інформаційної безпеки розроблялися для військових відомств. Розголошен­ня такої інформації могло привести до величезних жертв, у тому числі і людських. Тому конфіденційності (тобто нероз-голошенню інформації) у перших системах безпеки приділя­лася особлива увага. Очевидно, що надійно захистити повідо­млення і дані від підглядання і перехоплення може тільки повне їхнє шифрування. Очевидно, через це початковий етап розвитку комп'ютерної безпеки міцно пов'язаний із крипто-шифрами. Однак сьогодні інформація має вже не настільки «убивчу» силу, і завдання збереження її в секреті втратило колишню актуальність. Зараз головні умови безпеки інфор­мації — її доступність і цілісність.

Доступність інформації означає, що будь-який файл або ресурс системи має бути доступний у будь-який час (за дотри­мання прав доступу). Якщо якийсь ресурс недоступний, то він є марним.

Цілісність інформації означає, що завдяки захисту інформації забезпечується незмінність інформації під час її збереження або передачі.

Конфіденційність інформації, що забезпечується крипто­графією (шифровка), не є головною вимогою при проекту­ванні захисних систем. Система безпеки повинна в першу чергу гарантувати доступність і цілісність інформації, а потім вже (якщо необхідно) її конфіденційність.

Принцип сучасного захисту інформації можна виразити таким чином — пошук оптимального співвідношення між доступністю і безпекою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+