Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.15. Міжнародний аспект захисту інформації

Вперше проблема інформаційної безпеки внесена США в 1947 році при прийнятті Закону «Про національну безпеку» США. На сьогодні у США в усі підрозділи військ введені спеціалісти з інформації та комунікацій, тобто спеціалісти з інформаційних війн та технологій.

Інформаційна безпека розглядається як глобальна про­блема захисту інформації, захисту інформаційного простору та інформаційного суверенітету, а також як проблема інфор­маційного забезпечення прийняття урядових рішень. Практичне вирішення проблем інформаційної безпеки, при­тягнення до відповідальності за порушення або загрозу інфор­маційній безпеці у кожній державі здійснюється у порядку, передбаченому нормами міжнародного права, відповідними міждержавними договорами а також внутрішнім законодав­ством. Інформаційна безпека регулюється визначеними нор­мами міжнародного права, які зафіксовані у документах ООН і ЮНЕСКО, у документах європейських міжнародних ор­ганізацій, а також у нормативних актах окремих держав.

Так, існує міжнародна норма стосовно перекрученої інформації, інформації, що включає заклики до повалення державного ладу в іншій країні. В міжнародних документах зафіксований захист інтелектуальної інформації, а також за­хист комерційної інформації.

Кожна розвинена країна має закони про захист інфор­мації в різних галузях. Наприклад,

Франція має закон «Про інформацію, інформаційні фай­ли та права людини» (1978 рік),

Німеччина — Закон «Про захист інформації» (1990 рік),

Австрія, Бельгія, Данія, Ірландія — Закон «Про захист інформації»,

Фінляндія, Ісландія — Закон «Про захист інформації про особу»,

Люксембург — Закон «Про використання інформації в процесі роботи з комп'ютером».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+