Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Розвиток науки і практики організації виробництва

Протягом останнього сторіччя вітчизняні підприємства розвивалися під значним впливом науки про організацію виробництва, яка становить основу загальної теорії організації. Курс організації виробництва був одним із основних у системі підготовки спеціалістів для виробництва й управління виробничою діяльністю. Тому, в різні часи до складу даної дисципліни були введені розділи з планування та управління і вона отримала назву „Організація, планування та управління виробництвом”. У той самий час на Заході паралельно розвивалась наука про управління виробництвом – виробничий менеджмент, що включала питання організації та планування виробничої діяльності як окремих функцій управління, але на рівні менеджера, а не спеціаліста з організації виробничої діяльності.

Таким чином,  в умовах централізованої економіки, курс організації виробництва передбачав підготовку як спеціалістів, так і керівників виробничої діяльності, що було доцільно, адже функції управління обмежувались вирішенням тактичних проблем виконання директив центру.

Нині, коли підприємства позбавились управлінського диктату та опіки „зверху”, майбутнім фахівцям з економіки й управління викладається дисципліна „Виробничий та операційний менеджмент”, яка розглядає питання управління створенням операційних систем на підприємстві та управління їх функціонуванням, не заглиблюючись у деталі організації створення й освоєння нової техніки, проектування виробничих процесів і виробничих підрозділів, вирішення інших організаційних питань.

Проте, як свідчить практика управління і підтверджують останні дослідження, в постіндустріальну епоху менеджери, особливо спеціалісти економічного напряму в сфері виробничої діяльності, крім знань із питань управління мають добре знати об’єкт управління, тобто саме виробництво. Тому нині для фахівців економічного та управлінського напряму, крім дисциплін „Менеджмент”, „Виробничий менеджмент”, паралельно викладається курс „Організація виробництва”, який конкретизує питання раціональної організації виробничої діяльності в часі й просторі, а також відображає її галузеву спрямованість. Цей курс також викладається для всіх інших майбутніх фахівців, діяльність яких буде пов’язана з виробництвом.

Необхідність вивчення основ організації виробництва в сучасних умовах діяльності підприємств зумовлена наступним:

– будь-які знання у сфері бізнесу не можуть вважатися повними, якщо фахівець не опанував наукові основи його організації;

– функція організації, що вивчається в курсі основ менеджменту, охоплює лише проблеми структуризації підприємств і розділу повноважень між окремими працівниками в апараті управління. Тому завдання впорядкування виробництва у просторі й часі повинні                        розглядатись окремо при вивченні організації виробництва;

– організація виробництва відповідає на питання, як упорядкувати основу бізнесу – його виробничу систему, а виробничий (операційний) менеджмент – як зробити виробничу систему ефективною та забезпечити її раціональне використання для досягнення мети підприємства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+