Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.5. Контрольні питання

Контрольні питання

Як може бути визначений аграрний менеджмент?

Як визначається поняття «менеджер»?

Яка одна з найважливіших функцій менеджменту?

Які основні ознаки менеджменту як типу управління?

Яка одна з основних специфічних особливостей сільського господарства, що визначає засади функціонування менеджменту в цій галузі?

У чому полягає специфіка дії ринкових механізмів у сільському господарстві?

Які п’ять основних функцій аграрного менеджменту?

У чому полягає основне завдання планування як функції менеджменту?

У чому полягає основне завдання організації як функції менеджменту?

У чому полягає основне завдання менеджменту персоналу як функції менеджменту?

У чому полягає основне завдання управління як функції менеджменту?

У чому полягає основне завдання контролю як функції менеджменту?

У чому полягає перша група особливостей функціонування ринкової економіки в сільському господарстві? Який їхній вплив на прийняття управлінських рішень?

У чому полягає друга група особливостей функціонування ринкової економіки в сільському господарстві? Який їхній вплив на прийняття управлінських рішень?

У чому полягає третя група особливостей функціонування ринкової економіки в сільському господарстві? Який їхній вплив на прийняття управлінських рішень?

Які особливості сільського господарства безпосередньо впливають на діяльність менеджера?

Які основні напрями діяльності менеджера на сільськогосподарському підприємстві?

Як рішення щодо розподілу ресурсів пов’язано з концепцією «виробничих можливостей»?

Чим визначається одномоментний період у менеджменті та як це впливає на прийняття управлінських рішень?

Які характеристики короткострокового періоду та прийняття рішень у межах цього періоду?

Які визначальні чинники довгострокового періоду та прийняття управлінських рішень під впливом цих чинників?

У чому полягають суть закону зниження віддачі ресурсів та його зв’язок з прийняттям управлінських рішень?

Як визначаються питомий і маржинальний продукти, а також витрати за їх видами?

Як використовується концепція виробничої функції в менеджменті?

У чому полягає правило максимізації прибутку в короткостроковому періоді?

У чому полягає правило мінімізації збитків у короткостроковому періоді?

Які ви знаєте чинники формування попиту та цін на ресурси для сільського господарства?

Яка умова оптимізації використання одного змінного виду ресурсу при взаємозв’язку «фактор — продукт»?

Яка умова оптимізації використання двох або більше ресурсів при виробництві одного виду продукту (взаємозв’язок «фактор — фактор»)?

У чому полягають особливості організаційних основ товариства з обмеженою відповідальністю?

Що належить до компетенції зборів учасників ТОВ?

Яка система управління в акціонерному товаристві?

Які особливості організаційних основ акціонерних товариств?

Які законодавчі засади організації фермерського господарства?

Хто може бути членом селянського (фермерського) господарства?

Які джерела формування майна приватного підприємства?

Які організаційні засади сільськогосподарської кооперації?

Які організаційні особливості сільськогосподарського виробничого кооперативу?

Які організаційні особливості сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу?

Які документи необхідно подати для державної реєстрації сільськогосподарського підприємства?

Що є підставою для взяття на облік підприємства в органах податкової служби?

Яка процедура одержання печатки і штампа підприємства?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+