Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Аналіз і прогнозування мікросередовища

2.3. Аналіз і прогнозування мікросередовища

Елементи мікросередовища називають іншими словами елементами зовнішнього середовища безпосереднього факторіального впливу на підприємство. Саме тому їх глибокий аналіз має неабияке значення для вироблення ефективної стратегії. Адже кожен фактор мікросередовища за певних обставин може призвести навіть до банкрутства підприємства.

Елементи-фактори мікросередовища - наступні:

Конкурентне середовище. Конкуренти. Галузь, в якій діє підприємство.

Покупці (споживачі, клієнти).

Партнери  (стейкхолдери) зовнішні:  постачальники, компаньйони,   власники,   акціонери,  засоби  масової інформації, місцеві органи влади, партії і громадські організації, профспілкові органи та інші, заінтересовані
в успішній діяльності підприємства.

Постачальники:  сировини, матеріалів, енергоносіїв, робочої сили, фінансових ресурсів, капіталу, інформації
тощо.

Профспілки, партії і громадські організації, їх місцеві органи.

Місцеві   органи   влади:    держадміністрація,    рада, податкова    адміністрація,    казначейство,    фінорган,
санстанція, орган держстатистики, пожежний нагляд, технагляд та ін.

Розглянемо кожен з цих факторів. Зрозуміло, що в умовах ринкових відносин найбільш суттєвий вплив має на підприємство те конкурентне середовище, в якому воно перебуває. Йдеться в першу чергу про галузь, в якій функціонує підприємство, і його конкурентів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.3. Аналіз і прогнозування мікросередовища