Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.4. Аналіз впливу постачальників

2.3.4. Аналіз впливу постачальників

Вплив постачальників на підприємство достатньо суттєвий. Ціна, якість їх продукції, умови постачання, дисципліна поставок, експлуатаційні витрати безпосередньо позначаються на собівартості, а, значить, і на прибутках підприємства, на його конкурентоздатності.

Розрізняють постачальників: сировини, матеріалів, основних засобів, енергетичних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів і послуг.

Найбільш загальні критерії оцінки впливу постачальників наступні:

Техніко-технологічний рівень продукції.

Сприятливе поєднання параметрів ціна-якість.

Зручність і дешевизна поставок (географія).

Висока конкурентостійкість постачальника.

Низька ймовірність тиску, погіршення умов, обсягів і якості поставок.

Характеристика      особливостей      продукції,      що поставляється   (ліквідність,   універсальність,   дефіцитність, замінність тощо).

Можливість  вдосконалення  продукції,   що поставляється, відповідно   до   стратегічних   змін   на
підприємстві.

Оцінка  рівня  конкуренції  за ресурсами  (кількість підприємств,   що   використовуватимуть   аналогічні   види ресурсів).

Відсутність  значної  залежності   від   постачальника (розміщення замовлень у кількох постачальників,  оцінка мобільності переходу на інші ресурси).

Можливості    використання    ресурсів-замінників  і наявність підприємств, що зможуть їх виробляти.

Оцінка    вартості    витрат    на    можливу    зміну постачальника.

Оцінка можливості інтеграції з постачальниками по окремих видах продукції.

Найважливіше - не потрапляти в економічну залежність від постачальників, тобто співпрацювати лише з одним із них.

Крім конкурентів, покупців, партнерів, постачальників на підприємство суттєво можуть впливати інші елементи мікросередовища: місцеві органи партій, громадських організацій і влади (держадміністрація, рада, податкова адміністрація, казначейство, фінорган, санстанція, пожежний нагляд, технагляд, держстандарт тощо), якщо вони не зацікавлені в діяльності підприємства, тобто не є його стейкхолдерами. Тому то слід вчитися будувати наскільки це можливо нормальні стосунки і з ними.

Вплив мікросередовища на підприємство також можна показати на умовному прикладі (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Примірна схема аналізу мікросередовища умовного підприємства - м'ясокомбінату

 

Елементи

Фактори впливу на

Можливий прояв факторів

+ мож-

мікро-

підприємство

на підприємстві в

ливості

середовища

стратегічному періоді

- загроз

1. Конкурентне

1.1. Можлива поява нових

- Посилення конкуренції -

 

середовище,

міні-цехів з виробництва

додаткові витрати на

 

конкуренти

м'ясопродуктів

підвищення якості продукції:

-

 

1.2. Зниження цінового

- втрата конкурентної

 

 

характеру конкуренції іт. д.

переваги

-

2. Покупці

2.1. Зростання доходів

- зростання попиту на

 

 

сегмента малозабезпечених

продукцію і її випуску

+

 

сімей

 

 

 

2.2. Зміна мотивації

- додаткові витрати на

 

 

масового покупця з низької

підвищення якості продукції

-

 

ціни на якість продукції

 

 

3. Партнери

1 т. д.

3.1. Заява одного з

- зменшення статутного

 

 

компаньйонів

капіталу, зміна структури

 

 

(співзасновників) про вихід

виробництва

-

 

з підприємства зі своїм паєм.

- зростання рекламування

 

 

3.2. Співвласником

та зростання іміджу

 

 

підприємства стає редактор провідної газети і т.д.

підприємства

+

4. Поста-

4.1. Підвищують тарифів

- Зростання собівартості,

 

чальники

постачальниками енергоресурсів

зниження прибутковості

-

 

4.2. Зниження ціни на худобу (сировину) і т. д.

- Зниження собівартості, зростання прибутковості

+

5. Інші

5.1. Активізація

- Зростання витрат на

-+

елементи

профспілок із захисту

соціальні потреби

 

мікросередови

інтересів робітників

 

 

ща

5.2. Проведення місцевою

- Зростання обсягів збуту,

 

(місцеві органи

владою тендеру на

гарантований збут частини

+

партій, громадських організацій, влади)

 

поставку м'ясопродуктів закритим установам

продукції

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+