Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Основні поняття до теми 2

Основні поняття до теми 2

Маркетингова інформаційна система – безперервно діюча система взаємодії людей, технічних засобів і методичних прийомів, призначена для збирання, аналізу й обробки маркетингової інформації, необхідної для прийняття відповідних управлінських рішень.

Маркетингова інформація вихідний момент маркетингових до­сліджень. Необхідна для отримання фірмою конкурентної переваги на ринку, зниження ступеня ризику, визначення й запобігання змінам у навколишньому середовищі, координування стратегії й тактики.

Маркетингові дослідження – систематичне збирання та аналіз даних, пов'язаних з наявною ситуацією щодо маркетингової діяльності підприємства чи організації. Маркетингове дослідження проводиться в разі потреби в спеціальному дослідженні конкретної маркетингової проблеми.

Первинна маркетингова інформація збирається вперше для досягнення конкретної мети даного дослідження.

Вторинна маркетингова інформація –інформація, зібрана й оброблена раніше самою фірмою чи іншими організаціями для цілей, відмінних від мети даного дослідження.

Опитування з’ясування поглядів, позицій людей на підставі відповідей на заздалегідь підготовлені запитання.

Спостереження – аналітичний метод, за допомогою якого дослідник вивчає поведінку споживачів, торговельного персоналу тощо. Спостереження є реальною оцінкою ситуації з допомогою систематичного обліку поведінки об'єктів без словесної або іншої комунікації та без впливу на об'єкт спостереження.

Експеримент (тестування) – метод дослідження, що дозволяє отримати інформацію про взаємозв'язки між залежними чи незалежними змінними. Об'єктами тестування можуть бути ринки чи їх сегменти, товари, ціни, процеси збуту, реклами тощо, а їх місцем –- як реальні умови, так і спеціальні лабораторії.

Імітація – спосіб збирання маркетингової інформації, що полягає в дослідженні зв’язків між різними маркетинговими змінними на відповідних математичних моделях, а не в реальних умовах.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+