Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. Тема 3. Характеристика споживчого ринку та ринку організацій-споживачів у контексті маркетинго-вого середовища підприємства

1. Сутність і структура маркетингового середовища підприємства.

1.1. Фактори та показники маркетингового макросередовища.

1.2. Фактори та показники маркетингового мікросередовища.

2. Процес аналізу маркетингового середовища. Методи аналізу маркетингового середовища.

3. Особливості поведінки споживачів на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3. Тема 3. Характеристика споживчого ринку та ринку організацій-споживачів у контексті маркетинго-вого середовища підприємства