Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3. Тема 3. Характеристика споживчого ринку та ринку організацій-споживачів у контексті маркетинго-вого середовища підприємства

1. Сутність і структура маркетингового середовища підприємства.

1.1. Фактори та показники маркетингового макросередовища.

1.2. Фактори та показники маркетингового мікросередовища.

2. Процес аналізу маркетингового середовища. Методи аналізу маркетингового середовища.

3. Особливості поведінки споживачів на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів.