Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Основні поняття до теми 3

Основні поняття до теми 3

Маркетингове середовище сукупність факторів, які впливають на маркетингову діяльність фірми та її взаємовідносини з цільовими споживачами і визначають імовірність досягнення маркетингових цілей.

Мікросередовище – ті елементи з оточення фірми, на які вона може безпосередньо впливати в процесі здійснення своєї діяльності.

Макросередовище сукупність факторів, якими фірма не може безпосередньо керувати, але які опосередковано впливають на її маркетингову діяльність.

Споживчий ринок ринок, на якому окремі особи й домогосподарства купують товари та користуються послугами для особистого та сімейного споживання чи використання.

Ринок організацій-споживачів ринок, на якому фізичні та юридичні особи купують товари з метою використання в процесі виробництва, здачі в оренду, перепродажу або перерозподілу.

Мотивація – комплекс факторів, що стимулюють людину до якихось дій з метою задоволення потреб. Мотиви задоволення потреб бувають тимчасові та постійні, такі, що сприяють або заважають споживанню, раціональні або емоційні, утилітарні або естетичні.

Місткість ринку – максимально можлива кількість продукції, яка може бути реалізована в межах певного ринку за певний проміжок часу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+